Op initiatief van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een drietal praktijkmiddagen over de oogst en verwerking van natuurgras georganiseerd.

De aanleiding ligt in de vraag of er geen beter rendement te behalen is. Natuurgras is namelijk steeds vaker op rendabele wijze in te zetten voor energie, chemie en materialen. Dat is belangrijk omdat de afvoer van maaisel uit natuurgebieden noodzakelijk en vooral kostbaar is. Nieuwe toepassingen stellen echter specifieke eisen aan oogst en verwerking, waardoor andere techniek en planning nodig is. Dat blijkt niet simpel want natuurdoelen en het behalen van economisch rendement liggen niet vanzelf op één lijn.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), agro-convenant NBLH
periode van uitvoering: 2014

Resultaten

evenementen:

Voor meer informatie: rapporten, brochures, presentaties klik op de link hier boven.

Tags

label