Pilot biomassateelt op restgronden in Lelystad

20 augustus 2014

Hout is een belangrijke grondstof voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat de vraag naar houtige biomassa alleen maar zal toenemen. Temeer, omdat houtige biomassa ook een steeds grotere rol gaat spelen als grondstof voor biobased producten. Internationale scenariostudies voorspellen zelfs een tekort aan houtige biomassa op de middellange termijn. Steeds meer wordt er daarom gekeken naar mogelijkheden om binnen Nederland biomassa te telen.

In Nederland liggen tal van gronden die (tijdelijk) niet worden benut of niet efficiënt worden gebruikt, zoals wegbermen, braakliggende bedrijventerreinen en groenstroken. Een deel van deze zogenaamde restgronden kan mogelijk worden ingezet voor de teelt van biomassa.

Tegelijkertijd worden eigenaren en beheerders van openbaar groen en landschappelijke elementen in toenemende mate geconfronteerd met slinkende beheerbudgetten. Er wordt daarom gezocht naar nieuwe vormen van groen en beplantingen die meerdere doelen dienen en kostenefficiënter of zelfs winstgevend te beheren zijn. Een van de beplantingsvormen waar kansen liggen voor kostenefficiënter groen zijn wilgenplantages voor de teelt van houtige biomassa.

In opdracht van InnovatieNetwerk werkt Probos in samenwerking met Gert Kolstee Proces- & projectadvisering aan een pilot waarbij restgronden in en rondom Lelystad worden ingezet voor de teelt van biomassa. Binnen de pilot worden op diverse locaties, waaronder een bedrijventerrein, wilgenplantages aangelegd waaruit op termijn biomassa wordt geoogst. Het doel van de pilot is:

  • Het inzetten van restgronden in Lelystad voor de teelt van biomassa én tegelijkertijd het kostenefficiënter beheren van restgronden en openbaar groen;
  • Het opdoen van praktijkervaring met:
    • de teelt van biomassa in wilgenplantages op restgronden, zoals bedrijventerreinen, wegbermen en groenstroken;
    • de afzet/vermarkting van deze biomassa;
  • Het creëren van spin off in de regio en daarbuiten door de kennis en ervaring uit de pilot te delen met grondeigenaren, overheden, projectontwikkelaars en bedrijven uit de groensector.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten i.s.m. Gert Kolstee Proces- & projectadvisering
opdrachtgever(s): Innovatienetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2014 - 2016

gerelateerd project:

Resultaten

artikel:

Postadres

Stichting Probos
Postbus 253
6700 AG Wageningen
T 0317 - 466555
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden Bosberichten

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Social Media

© Probos , all rights reserved