In deze studie is gekeken naar de mogelijkheden voor het gebruik van biomassa voor energieopwekking in de regio Beekbergse Poort. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende waarden in het gebied en de bestaande mogelijkheden voor biomassateelt. In dit inleidende hoofdstuk wordt de locatie van het projectgebied en de opbouw van het rapport aangegeven.

Informatie

uitvoerder(s): Marc Vonk
opdrachtgever(s): Ecofys
periode van uitvoering: 2008

Resultaten

rapport:

Tags

label