dansende bomen Uddel
Oude Bossen Veluwe     Dansende bomen en oude bossen

Het symposium ‘Dansende bomen en oude bossen: Cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe’ werd op 1 april 2010 georganiseerd door de provincie Gelderland in samenwerking met Probos als onderdeel van de uitvoeringsagenda Cultuurhistorie en landschap Veluwe. In het kader van deze agenda stelt de Provincie Gelderland subsidies beschikbaar voor het behouden, accentueren, restaureren of reconstrueren van historische elementen of structuren in (oud) bos, dat gelegen is op de Veluwe.

Gedurende het ochtendprogramma verzorgden de verschillende sprekers een inleiding over de laatste stand van zaken met betrekking tot het herkennen en beheren van cultuurhistorische elementen en patronen in het bos, de kansen van cultuurhistorie in Natura 2000 gebieden en het integreren van cultuurhistorie als functie in het bosbeheer.

Na de lunch werd een bezoek gebracht aan Kroondomein het Loo om daar cultuurhistorische elementen en patronen in het veld te bekijken. De deelnemers werden opgedeeld in groepen, die elk de opdracht meekregen om de cultuurhistorische waarden een plek te geven in het beheer van het betreffende ‘oude bos’. Er zal bewust aandacht geschonken worden aan het integreren van de cultuurhistorische- en ecologische (Natura 2000) functies in het praktische bosbeheer.

Presentaties


PDF versie van de uitnodiging bekijken

Voorafgaand aan het symposium is het bosbericht 'Cultuurhistorie en bosbeheer anno 2010' verschenen.

Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, de uitvoering is in handen van Stichting Probos.