overprobos

Probos is een organisatie met gedreven vakmensen die zich inzetten voor duurzaam bosbeheer in Nederland en daarbuiten. Probos ontwikkelt praktijkgerichte kennis voor terreinbeheerders, beleidsmakers en organisaties in de bos- en houtketen.

Probos streeft naar:

  • een eigentijdse, evenwichtige en duurzame combinatie van functies en functiewaardering;
  • het verhogen van de bijdrage van bos en beplantingen aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie;
  • stijging van het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, houten producten en biomassa in Nederland;
  • betrouwbare cijfers over bos en hout van waaruit beslissingen kunnen worden genomen;
  • een gezonde financieringsbasis voor bos- en landschapsbeheer;
  • de ontwikkeling van vakbekwaamheid en vakkennis in bosbeheer;
  • ervoor zorgen dat de bos-rondhoutketen optimaal functioneert;
  • uitbreiding van het areaal bos en biomassateelt; en
  • verstandige benutting van biomassa voor energie en biobased toepassingen.

Om deze doelstellingen te bereiken ontwikkelt Probos nieuwe kennis, methoden en producten en draagt deze actief over aan personen en partijen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bos- en landschapsbeheer en de daaraan verbonden product- en dienstenketens.

Probos is een non-profitorganisatie zonder vaste financiering. Probos werkt op projectbasis en combineert een zakelijk instelling en werkwijze met het ideële doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Verbindingen met andere vakgebieden worden gelegd door intensief samen te werken met andere organisaties.