Skip to main content

Projecten Sander Teeuwen

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Kosten en baten uitkapbeheer

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Opzetten inventarisatie systematiek niet-houtige biomassa

Gegevensvoorziening

Houtoogstprognose Staatsbosbeheer

Gegevensvoorziening

Stand van zaken bos in Gelderland

Gegevensvoorziening

Datalevering KU Leuven

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Klimaatslim beheer van Rijkswaterstaat beplantingen

Duurzame ketens

Meer met Nederlands Hout

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Pilot aanplant houtige biomassa in retentiebekken

Duurzame ketens

Wateren van hout

Gegevensvoorziening

Nederlandse Bosinventarisaties

Gegevensvoorziening

Jaarlijkse datalevering PBL