Projecten Joyce Penninkhof

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Bestrijdingsproef duizendknoop heet water

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Cultuurhistorische inventarisatie bossen Berg en Dal

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Praktijkproef verwijderen kleine duizendknopen met grondzuiger en mobiele verhitter

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Basiskwaliteit voor natuur in bossen

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Technische uitvoering graasdrukmonitorings-onderzoek op de Veluwe

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Cultuurhistorische bosbrigade Nunspeet

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Apps in het Nederlandse natuurbeheer

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Bescherming erfgoedwaarden in het bosbeheer

© Probos , all rights reserved