RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. Ing. F.J. Somsen
(voorzitter)
Oud directeur landelijk vastgoed A.S.R.
Dhr. Ir. G.J.P. Jansen Directeur Unie van Bosgroepen (a.i.), bestuurder Waterschap en voormalig directeur Bosschap
Dhr. Ing. P. Krook Directeur Satim B.V.
Dhr. Ir. A.J.H. Willems Kroondomein Het Loo
Opperhoutvester

RAAD VAN ADVIES

Dhr. Ir. H.J. Hekhuis Staatsbosbeheer
Afdelingshoofd beheer & productie
Dhr. Drs. B.G.M. Huisman Stichting Flevolandschap
Directeur
Dhr. Drs. R.W. Krol SpaarSaam Adviesbureau
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Dhr. Ir. M. van Leeuwen NIBE BV
Algemeen directeur
Dhr. Prof. Dr. Ir. G.M.J. Mohren Wageningen Universiteit
Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer
Mevr. Dr. A. Voss Houtwetenschapper; expert biomassa en energie transitie
label