- Probos helpt naleving EUTR in Nederland te versterken -

Sinds het in werking treden van de Europese Houtverordening (EUTR) in 2013, is het verboden om hout op de markt te brengen dat illegaal is gekapt. Bedrijven moeten garanties geven over de legale herkomst van hun producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen. In een aantal EU-landen en sommige sectoren blijft handhaving en naleving echter achter. Daarmee kan illegaal hout toch een weg vinden op de Europese markt, wat zorgt voor oneerlijke concurrentie met duurzaam geproduceerd hout. Hier wil het project LIFE LEGAL WOOD iets aan doen.

LIFE LEGAL WOODklein

LIFE Legal Wood project
In het LIFE Legal Wood project nemen we een reeks acties om de naleving van de EUTR in de Europese hout(producten)- en meubelindustrie te versterken, waaronder:

1. gratis workshops voor importeurs van hout(producten), van ‘wat is de EUTR’ tot ‘waar kan ik de beste tools en informatie vinden die mij helpen bij naleving van de EUTR’;

2. de ontwikkeling van een database met vrij beschikbare informatie over herkomstlanden van hout, die gebruikers één op één in hun stelsel van zorgvuldigheidseisen kunnen gebruiken;

3. het opzetten van een Europees stakeholder-netwerk waarin kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

Probos organiseert deze acties voor Nederland en helpt te zorgen dat het aansluit op behoeften in de Nederlandse sector.

Congo Basin Photo klein

Eerlijker speelveld duurzaam geproduceerd hout
Mark van Benthem, directeur Probos: “Strikte handhaving en naleving van de EUTR zorgt voor een eerlijker speelveld voor duurzaam geproduceerd hout. In Nederland zijn we op de goede weg, hoewel er ook hier specifieke sectoren achterblijven en er via de achterdeur toch dubieus hout binnenkomt. Bovendien houden we met enkel de vraag uit Nederland het areaal duurzaam beheerd bos wereldwijd niet overeind. Het moet dus beter in heel Europa. Daarom zet Probos zich in voor dit project.”

Partners van het LIFE Legal Wood project zijn onder andere NEPCon (projectcoördinator), Amfori, Baskegur, Cesefor, Conlegno, Etifor, Foresna, GD Holz, Probos en de bevoegde autoriteiten voor handhaving van de EUTR van België, Duitsland en Spanje. Het project loopt tot medio 2022.