Verslagen

15 december 2014

Praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras groot succes!

De praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras georganiseerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Probos en VBNE op 4 september, 10 en 23 oktober hebben de belangstelling geoogst van 150 bos- en natuurbeheerders, adviseurs en aannemers (oogst en transport biomassa).

Lees meer...

03 juli 2014

De vraag naar houtige biomassa stijgt. Momenteel wordt veel biomassa ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat op termijn houtige biomassa steeds meer zal worden toegepast als grondstof voor biobased producten. De stijgende biomassavraag zal voor een deel moeten worden ingevuld met oogst uit het Nederlandse bos, landschap en de bebouwde omgeving. De grote uitdaging hierbij is om de biomassa op een kostenefficiënte wijze te mobiliseren, waarbij de impact op de omgeving (bos, landschap) zo laag mogelijk blijft.

Lees meer...

05 juni 2014

Donderdag 5 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het achtste Nederlands kampioenschap mountainbiken (45 minuten) en vijfde Nederlands kampioenschap crossloop (4,7 km) voor boslui plaats. Mede georganiseerd door de Unie van Bosbroepen.

Lees meer...

Tags

01 april 2014

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.
Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten.

Lees meer...

27 februari 2014

Tak- en tophout uit bos is in potentie een belangrijke bron voor houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Rondom de oogst van tak- en tophout leven bij veel terreinbeheerders nog vragen over de kosten en opbrengsten, de logistiek die er bij komt kijken en de effecten die de oogst heeft op de bodem(vruchtbaarheid) en de biodiversiteit van het bos.

Lees meer...

13 december 2013

Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de Duitse bosbouwer Hans Carl von Carlowitz, in een periode van ernstige leegroof van de Europese bossen, de term duurzaamheid (“Nachhaltigkeit”) introduceerde.

Lees meer...

12 december 2013

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de Duitse bosbouwer Hans Carl von Carlowitz de term duurzaamheid introduceerde. Zo’n tweeëneenhalve eeuw lang is het een woord geweest dat alleen voorkwam in de vocabulaire van bosbouwers totdat de Club van Rome en de brundtland commissie de term oppakten.

Lees meer...

13 juni 2013

Donderdag 13 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het zevende Nederlands kampioenschap mountainbiken (45 minuten) en vierde Nederlands kampioenschap crossloop (4,7 km) voor boslui plaats. Mede georganiseerd door de Unie van Bosbroepen.

Lees meer...

Tags

11 april 2013

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze, veelal jonge bossen, behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Echter, steeds meer beheerders hebben te maken met aftakelende lanen. Bovendien is er lang weinig aandacht geweest voor verjonging en aanleg van nieuwe lanen en behoud van individuele bomen in lanen.

Lees meer...

23 januari 2013

Tijdens deze bijeenkomst werd het boek ‘Van heide tot lusthof; landgoederen in het Renkums beekdal’ gepresenteerd en werden een aantal beschreven elementen uit het boek bezocht tijdens een wandelexcursie op landgoed Oranje Nassau’s Oord.

Lees meer...

15 november 2012

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

Lees meer...

24 oktober 2012

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

Lees meer...

04 oktober 2012

Beheerders van bos en natuur hebben de afgelopen twee jaar met cofinanciering van de provincie Gelderland projecten op de Veluwe uitgevoerd die het beheer voor natuur, recreatie en houtproductie combineren met het behoud en beleefbaar maken van cultuurhistorie.

Lees meer...

03 juli 2012

Geschiedenis, huidige waarden en beheer van militaire beplantingen

Lees meer...

08 juni 2012

Wat kun je in het bosbeheer doen met cultuurhistorie en hoe pak je dat aan?

Lees meer...

07 juni 2012

Donderdag 7 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het zesde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats.

Lees meer...

Tags

21 mei 2012

Er wordt volop gesproken en er zijn tal van initiatieven in uitvoering waarbij aanwending van houtige biomassa uit het Nederlandse landschap centraal staat.

Lees meer...

14 mei 2012

Voor alle bij het project "Groen goud uit landschapsonderhoud/ regionale biomassawerf" betrokken partijen en personen.

Lees meer...

04 april 2012

Ter gelegenheid van het afscheid van Kees Faber als voorzitter van Stichting Probos.
Life Cycle Assessment of Wooden Products in context of EPD and Building Certification, Dipl.-Ing. Dr. Adolf Daniel Merl, PE INTERNATIONAL, Managing Director Central & Eastern Europe

Lees meer...

29 maart 2012

Op 29 maart, 2 en 5 april 2012 heeft de Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen plaatsgevonden. De cursus is een initiatief van Stichting Probos en de Zoogdiervereniging en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Lees meer...

label