Verslagen

23 september 2008

Het Verdrag van Malta in de praktijk

Op dinsdag 23 september 2008 heeft het symposium Bodemschatten en Natuurontwikkeling plaatsgevonden. Kasteel Hernen vormde de schitterende locatie voor dit symposium dat met 70 aanmeldingen helemaal vol zat.

Lees meer...

18 september 2008

In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos. Op 18 september staan de soortgroepen 'Mossen en korstmossen' en 'Vlinders en libellen' centraal.

16 september 2008

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout.

Lees meer...

16 september 2008

Op dinsdagmiddag 16 september 2008 vond in Kasteel de Schaffelaar (Barneveld) de eerste bijeenkomst plaats van het project ‘Hout: Op naar 100% duurzaam inkopen’.

Lees meer...

26 juni 2008

Donderdag 26 juli heeft op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het tweede Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaatsgevonden.

Lees meer...

Tags

24 april 2008

Afsluiting Leader+ project “Turven van rietplaggen”


Tijdens het LEADER+ project “Turven van rietplaggen” zijn op ambachtelijke wijze turven geperst van rietplagsel uit de Wieden en de Weerribben.

Lees meer...

02 april 2008

Al enkele decennia staat biodiversiteit in de belangstelling, ook in het Nederlandse bosbeheer. Het vereist een enorme hoeveelheid vakkennis om onderbouwde beslissingen te nemen met het oog op het in stand houden of vergroten van de biodiversiteit.

Lees meer...

01 april 2008

Op dinsdag 1 april 2008 heeft Hamish Kimmins een uitgebreide lezing verzorgd op de eerste Probos lezing onder de titel ‘Ecological theatre’.

Lees meer...

15 maart 2008

Op 15 en 29 maart 2008 vonden in de bossen op de Wolfsberg in Groesbeek twee publieksexcursies plaats. Tijdens deze excursies maakten per dag ca 40 deelnemers uit de omgeving van Groesbeek kennis met het rijke verleden van het Ketelwald (Nederrijkswald).

Lees meer...

28 februari 2008

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

Lees meer...

21 februari 2008

Bijeenkomst binnen Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

Lees meer...

15 november 2007
09 november 2007

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol.

Lees meer...

28 juni 2007

Oude boselementen komen weer tot leven

Op donderdag 28 juni 2007 vond in Hotel Restaurant de Oude Molen in Groesbeek de startbijeenkomst plaats van het project ‘Ketelwald: het verleden in het heden’.

Lees meer...

13 juni 2007

Woensdagavond 13 juli heeft op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het eerste Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaatsgevonden. Het initiatief en de organisatie waren in handen van Stichting Probos.

Lees meer...

Tags

26 april 2007

Op 26 april 2007 heeft het derde symposium in de reeks 'Verantwoord ondernemen met hout' plaatsgevonden.

Lees meer...

17 april 2007

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten, organiseren Probos en Het Geldersch Landschap 4 ontwerpateliers met als titel ´Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg´.

Lees meer...

29 maart 2007

Officiele aftrap van het project turven uit rietplaggen. Het project draait om de productie en afzet van turven, gemaakt van rietplagsel. De officiele aftragp wordt ingeleid door de gedeputeerde van Overijssel, dhr. Piet Jansen.

Lees meer...

20 maart 2007

Tijdens de bijeenkomsten (20, 21 en 28 maart en 4 april 2007) zijn bos- en natuurbeheerders geïnformeerd over welke (beheers)maatregelen zij kunnen nemen of juist achterwege zouden moeten laten om bepaalde soorten(groepen) te bevoordelen.

Lees meer...

label