Studiedag 'Particuliere natuurontwikkeling’

11 april 2013

Het landelijk gebied zal de aankomende decennia een ander aanzicht gaan bieden. Functie-verandering komt in toenemende mate voor.

Sinds het verschijnen van de Nota Ruimte wordt vanuit de rijksoverheid particuliere natuur- en landschapsontwikkeling gestimuleerd. De mogelijkheid bestaat om ‘rood’ in ruil voor ‘groen’ te realiseren. Plannen lopen uiteen van het realiseren van ecologische hoofdstructuren tot nieuwe kastelen. Dergelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn altijd aan legio planologische, financiële en ecologische randvoorwaarden gebonden. Om van de eerste planvorming tot de uiteindelijke realisatie te komen dienen initiatiefnemers over veel kennis van regelgeving te beschikken.

Zie voor meer info: www.facta-organiseert.nl

© Probos , all rights reserved