Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa'

11 april 2013

De rol van provincies, gemeenten en andere overheden bij het nieuwe stoken op hout
Op 27 januari 2011 vond in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem het symposium ‘Meer duurzame energie uit houtige biomassa’ plaats. Aan dit symposium namen 90 personen deel.

De rijksoverheid heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie. In 2020 moet 14% van ons energieverbruik duurzaam zijn. De inzet van houtige biomassa als schoon alternatief voor fossiele brandstoffen speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Provinciale, regionale en lokale overheden hebben een sleutelpositie in het realiseren van deze doelstellingen. Uit de praktijk blijkt echter dat zij vaak tegen obstakels en vragen aanlopen bij het afgeven van vergunningen voor houtgestookte installaties, waardoor vergunningtrajecten lang duren of kansrijke plannen zelfs niet tot stand komen. Daarnaast blijkt het vaak lastig om beleidsdoelstellingen voor duurzame energieopwekking uit (houtige) biomassa om te zetten in concrete projecten.

Om hier iets aan te doen organiseerde het Biomassaforum in samenwerking met Stichting Probos, Alterra, AgentschapNL en de Provincie Gelderland een symposium voor bestuurders en ambtenaren van provincies, gemeenten en andere overheden.

Tijdens dit symposium konden de deelnemers hun kennis over de toepassing van houtige biomassa voor duurzame energiedoeleinden vergroten en leren van ervaringen van initiatiefnemers en collega-ambtenaren. Tijdens het ochtenddeel werd door diverse inleiders het kader geschetst waarbinnen duurzame energie uit houtige biomassa zich bevindt. Hierbij werd ingegaan op de plek van houtige biomassa binnen het (internationale) beleid en de biobased economy, de markt en logistiek van houtige biomassa en de kansen en randvoorwaarden voor houtgestookte installaties. Tijdens de middagsessies werden diverse praktijkcases gepresenteerd, waarbij de deelnemers konden leren van de ervaringen van collega-ambtenaren en bestuurders met het stimuleren van duurzame energie uit houtige biomassa en het faciliteren van projecten. Verder vertelden verschillende initiatiefnemers over hun ervaringen met het realiseren van houtgestookte installaties.

De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Programma

9.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Opening
Dagvoorzitter Gé Peterink
10.15 Welkomstwoord
Jan Fokke Heida, Programmamanager Klimaat en Energie Provincie Gelderland
10.30 ‘Houtige biomassa in het Nederlandse klimaat- en energiebeleid’
Ton Runneboom, voorzitter Platform Groene Grondstoffen
11.00 ‘Energietransitie en de Werkgroep Biomassa uit NBLH’
Jos Jansen, Werkgroep Biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen
11.15 Koffiepauze
11.25 ‘Houtige biomassa in Nederland: markt, logistiek en potenties’
Jan Oldenburger, Stichting Probos
11.45 ‘Kansen en randvoorwaarden voor houtgestookte installaties’
Douwe van den Berg, BTG Biomass Technology Group
12.30 Lunch
13.20 Officiële ingebruikname website ‘Op eigen hout’
Annelies van der Kolk, Gedeputeerde Klimaat en Energie Provincie Gelderland
13.30 Parallelle sessies
Sessie A:
De provincie als facilitator voor duurzame energie uit houtige biomassa
Werkprogramma ‘Op eigen hout’ Provincie Gelderland
Johan Willemsen & Jeroen Sluijsmans, Provincie Gelderland
Houtgestookte installaties in de Provincie Noord-Brabant: ervaringen met subsidiëring en vergunningverlening
Dirk van der Kroef, Provincie Noord-Brabant

Sessie B1:
Stoken op hout: de gemeente als initiatiefnemer en vergunningverlener
Stoken op hout in Veenendaal: de ervaringen van een woonstichting
Klaas Tigchelaar, Patrimonium Woonstichting Veenendaal

Houtgestookte biomassacentrales in Eindhoven: de ervaringen van een landelijke koploper
Frans Kastelijn, Gemeente Eindhoven

Sessie B2:
Stoken op hout: de gemeente als initiatiefnemer en vergunningverlener
De verwarming van een vleeskuikenbedrijf met hout: van plan tot realisatie
Energie uit groenafval - deel van een duurzame totaaloplossing
Arjen Brinkmann, Branche Vereniging Organische Reststoffen

15.30 Plenaire afsluiting (dagvoorzitter):
Samenvattend: Wat kunnen gemeenten en provincies doen om meer duurzame energie uit houtige biomassa te realiseren?
16.00 Borrel

Informatie

PDF versie van de uitnodiging bekijken

Biomassaforum / Platform en netwerk voor duurzame energie uit biomassaE20110127 biomassaforum

Initiatiefnemers:E20110127 logos

© Probos , all rights reserved