(veld)symposium Historische wallen in het landschap

11 april 2013

Wallen vormen lijnen in het landschap. Overal in Nederland geven ze structuur aan het vlakke land, dat is al eeuwen zo. Maar hoe geven we deze markante man-made structuren een plek in het landschap van de toekomst: in de duinen, in bossen en in het boerenland? En om te beginnen: wat weten we eigenlijk van?

Op donderdag 6 oktober organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Geoheritage NL en Probos een symposium over ‘Historische wallen in het landschap’. Aansluitend, op vrijdag 7 oktober, kan worden deelgenomen aan een veldsymposium in het Nationaal Landschap Groene Woud (Brabant).

Tijdens het symposium willen we een overzicht bieden van de stand van de kennis met betrekking tot de diverse soorten aarden wallen. Wat voor soort wallen zijn er, wat is hun betekenis en functie geweest, wat is de verspreiding binnen Nederland en uit welke invalshoeken worden wallen bestudeerd. Diverse deskundigen zullen tijdens dit symposium antwoord op deze vragen geven. Hiermee is het te beschouwen als een agenderende bijeenkomst, die moet helpen bij het maken van keuzes met betrekking tot onderzoeker, beleid en beheer.
Bekijk hier het voorlopige programma van dit symposium.

Op vrijdag 7 oktober volgt een veldsymposium in Het Groene Woud (Brabant), één van de twintig Nationale Landschappen. In dit bijzondere gebied is recent onderzoek gedaan naar de daar aanwezige wallen. Tijdens het veldsymposium zal nader worden ingegaan op de kennis die er is over de verschillende typen wallen, en op de vraag hoe deze behouden kunnen blijven. Aansluitend hierop zal een wandeling worden gemaakt, waar een landweer en diverse andere wallen worden bezocht.
Bekijk hier het voorlopige programma van dit veldsymposium.

© Probos , all rights reserved