Presentatie van de praktijkgids - Biomassateelt als ontwerpopgave

12 september 2016

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de presentatie van de praktijkgids ‘Biomassateelt als ontwerpopgave. Handreikingen en inspiratie voor landschappelijke inpassing van houtige biomassa’ op 14 september van 10.00 tot 12.00 uur in het Biesboschmuseum te Werkendam. Naast de presentatie van de praktijkgids zullen wij de resultaten van ons project toelichten, waarin we onder meer ontwerpbouwstenen hebben ontwikkeld en we in verschillende masterclasses hebben gekeken naar de ruimtelijke inpassing van biomassateelt in verschillende casussen.

Datum Woensdag 14 september 2016
Locatie Werkendam
   
Programma  
10.00 - 10.15 uur Ontvangst met koffie/thee
10.15 - 11.15 uur Presentaties door Probos en H+N+S van de resultaten en gelegenheid voor discussie en vragen
11.15 - 11.30 uur Aanbieding van de praktijkgids aan de beheerders/eigenaren van de casussen
11.30 - 12.00 uur Gelegenheid voor de pers voor interviews en foto’s


Aanmelden
U kunt zich voor de presentatie aanmelden bij Marlide Rooding (tel. 0317-466555, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Achtergrondinformatie
Voor de opwekking van hernieuwbare energie is steeds meer biomassa nodig. Op termijn neemt ook voor de productie van hoogwaardige biobased materialen en chemicaliën de vraag naar biomassa toe. Er zijn steeds meer initiatieven om binnen Nederland houtige biomassa te telen met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els of gewassen als Miscanthus. Net als de plaatsing van windmolens heeft ook biomassateelt impact op het landschap. Het is daarom belangrijk om biomassateelt ruimtelijk goed in te passen, zodat landschappen niet verrommelen, andere landschappelijke waarden in stand blijven en er draagvlak ontstaat voor biomassateelt. Binnen het project ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ hebben Probos en H+N+S Landschapsarchitecten daarom gewerkt aan de ontwikkeling van instrumentaria voor de ruimtelijke inpassing van biomassaplantages. Daarnaast zijn er vier masterclasses georganiseerd waarbij voor uiteenlopende casussen (gebieden) ontwerpen worden gemaakt voor biomassaplantages in uiteenlopende settings en functiecombinaties. De casussen zijn: recreatiegebied de Eendragtspolder, bedrijventerrein Doejenburg 2, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Zandwinplas Lingemeren en wegbermen in Lelystad. In de masterclasses zijn ontwerpers en terreinbeheerders uitgedaagd om te komen tot inspirerende en functionele ontwerpen. Als afsluiting van het project is er een praktijkgids uitgebracht met handreikingen en inspiratie voor het ontwerp en de ruimtelijke inpassing van biomassateelt in het landschap. Naast een introductie van verschillende biomassateelten en de mogelijkheden voor teelt in Nederland, bevat deze gids ontwerpbouwstenen voor ruimtelijke inpassing en uitgewerkte voorbeeldcasussen.

Bestelinformatie
Biomassateelt als ontwerpopgave. Handreikingen en inspiratie voor landschappelijke inpassing van houtige biomassa (Softcover, 72 pagina’s, kleur)
Martijn Boosten, Marijne Beenhakker, Jasper Hugtenburg, Jaap van den Briel
Stichting Probos & H+N+S Landschapsarchitecten (Wageningen/Amersfoort, 2016).
ISBN 978 90 74277273
Prijs: €7,50 (exclusief verzendkosten)
Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0317-466555 of via bestelformulier.

Presentexemplaren en recensie-exemplaren
Deelnemers van de masterclasses ontvangen een presentexemplaar van de gids. Voor recensie-exemplaren of illustraties kunt u contact opnemen met Martijn Boosten (tel. 0317-466562, martijn.boosten@probos.nl).

Na aanmelding ontvangt u een deelnamebevestiging en de adresgegevens van de locatie.

Het project ‘energieplantages als ontwerpopgave’ wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. E20160216 stimuleringsfonds


© Probos , all rights reserved