Skip to main content

Feestelijke eerste oogst wilgenplantage Zeumeren

18 oktober 2015

Leisurelands, Probos, Provincie Gelderland, STIRR, Innovatienetwerk en Loon en Grondverzetbedrijf Volker organiseerden op 18 november samen de eerste oogst van de wilgenplantage op recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld.

Onder het motto ‘Duurzaam Recreëren’ levert Leisurelands een actieve bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en de optimalisatie van haar maatschappelijk rendement als organisatie. Een van de activiteiten op dit terrein was de aanplant van een wilgenplantage voor biomassaproductie in april 2013. Na drie groeiseizoenen is deze plantage rijp voor de eerste oogst.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde energietransitie in Gelderland, heeft de eerste wilgenscheuten oogsten

Daarnaast waren er verschillende sprekers van Leisurelands, Probos en Innovatienetwerk die hun visie op duurzaamheid, de kansen voor wilgenplantages en biomassa op recreatiegebieden met u deelden.

De presentaties van de sprekers, een deel van de foto’s van de bijeenkomst kunt u lezen en zien op www.leisurelands.nl.

Een filmpje is te zien bij op www.omroep.gelderland.nl.

In de pers: Meer doen met biomassaplantages, Tuin en Landschap 02|2016

Programma
09:00 - 09:30 uur Inloop met koffie/thee
09:30 - 09:35 uur Welkom
Erik Droogh, Leisurelands
09:35 - 09.55 uur Duurzaam recreëren met biomassa
Erik Droogh, Leisurelands
09:55 - 10:15 uur Groen en groei: innovatie recreatie en ruimte
Hans Hillebrand, STIRR/Innovatienetwerk
10:15 - 10:35 uur Multifunctionele biomassateelt in wilgenplantages
Martijn Boosten, Probos
10:35 - 10:55 uur Kansen voor biomassa in het Gelders Energieakkoord
Jan Jacob van Dijk, Gedeputeerde Gelderland
11:00 - 12:00 uur Terreinbezoek & demonstraties
Eerste oogst wilgen door Jan Jacob van Dijk, Gedeputeerde Gelderland
12:00 - 13:00 uur Eenvoudige broodjeslunch
   

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de VBNE

E20151018 logos