Skip to main content

Symposium 'Bossenmonitoring'

05 juni 2023

In verband met het vertrek van Jan Oldenburger als directeur van Stichting Probos organiseert Probos op dinsdag 3 oktober een symposium met als werktitel ‘Nut en noodzaak van bosinventarisaties’.

Betrouwbare cijfers en informatie over de toestand van het bos zijn essentieel om ontwikkelingen in het bos te kunnen volgen in de tijd, zodat bossen op een duurzame manier beheerd kunnen worden. Probos is gespecialiseerd in het verzamelen, bewerken en analyseren van deze data.

De waarde hiervan bleek weer bij het tot stand komen van de Nationale bossenstrategie en provinciale bossenstrategieën. Ook het monitoren van de in deze strategieën geformuleerde doelstellingen vraagt om goed onderbouwde, systematische gegevensverzameling. Bosinventarisaties zijn daarvoor onontbeerlijk. 

Deze dag zullen sprekers aan het woord komen over:

* Nut en noodzaak van bosinventarisaties
* Bosinventarisaties in de praktijk
* De toepassing van de verzamelde gegevens
* Bossenmonitoring op Europese schaal
* En de toekomst van bosinventarisaties


Meer informatie en aanmelding via onze evenementenpagina