Skip to main content

Symposium 'Bos als oplossing', op het kruispunt van onderzoek, beleid en praktijk

24 april 2023

Op woensdag 31 mei organiseren de Coalitie Bos en Hout, Wageningen University and Research en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging een eendaags symposium over vitaal bos en klimaat. Op het symposium worden de resultaten gepresenteerd van o.a. 4 jaar onderzoek onder de Klimaatenveloppe en werpen onderzoekers, beleidmakers, bosbeheerders en bestuurders een blik vooruit. Hoe wordt de Bossenstrategie concreet?

De dag brengt kennis, beleid en praktijk bij elkaar:

* Wat weten we na vier jaar onderzoek van WUR en partners?
* Wat betekent dat voor het beleid, vooral voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied?
* Hoe werkt dit door in de praktijk van bosbeheer en hout(bouw)keten?

De dag start met 3 excursies in de omgeving van Wageningen. De excursielocaties (uitgezonderd het voedselbos) zijn uitsluitend met eigen vervoer bereikbaar. Een week voor het symposium wordt de exacte locatie van elke excursie per mail bekend gemaakt.

De lunch en het middagprogramma vinden plaats in het Omniagebouw van de Campus in Wageningen.

Ga voor het volledige programma en aanmelding naar: evenementen Probos.