vakkennis

Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger (Rapporten > Rapporten: 2018)
Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaar (Publicaties > In de Pers)
Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Probos geeft 3 workshops op beheerdersdag (Verslagen)
Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop met heet water gestart (Publicaties > In de Pers)
Recensie ‘Praktijkboek Bosbeheer (Publicaties > In de Pers)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Probos wint de Nationale Bosbeheerquiz (Publicaties > Overige)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen Pro Silva beheer (Verslagen)
Houtkennis in de verjonging van de bos- en houtsector (Publicaties > Artikelen)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Presentatie ‘Praktijkboek Bosbeheer’ (Publicaties > In de Pers)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding duizendknoop (Rapporten > Rapporten: 2017)
Digitaliseren tijdschrift Populier en actualiseren website populierenland (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Praktijkboek Bosbeheer (Boeken > Praktijkboeken)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Nieuwe machines, apps en andere innovaties op de Elmia Wood 2017 (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Drones in het bosbeheer (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)
Praktijkraadsel- buisbijltje (Publicaties > In de Pers)
Ellen Desie wint toekomstboom (Publicaties > In de Pers)
Nieuwe perspectieven (Publicaties > In de Pers)
cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Lancering website www.bosnatuurapps.nl (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (7 september 2016) (Verslagen)
Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed (Publicaties > Overige)
Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden (Publicaties > In de Pers)
Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Liniaal "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
Apps in het Nederlandse Natuurbeheer (Publicaties > In de Pers)
Varkens inzetten tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg (Publicaties > In de Pers)
Apps in het Nederlandse natuurbeheer (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Varkens als wapen tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (10 juni) (Verslagen)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (3 juni) (Verslagen)
Duizendknoop steekt weer de kop op (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Verslagen)