CO2 vastlegging

Report: Understanding sustainable secondary tropical wood products through data (Rapporten > Rapporten: 2020)
Innovatieve inrichting en bosbeheer in de belemmerde strook van een hoogspanningstracé (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Klimaatslim bos: uitdagingen en kansen in het beheer (Publicaties > Artikelen)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving (Rapporten > Rapporten: 2020)
Meer bos en bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen. Kansen, (maatschappelijke) baten en kosten van het provinciaal Programma Bos en Hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Uitwerken methode Carbon Credits klimaatslim bosbeheer (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Advies revitalisering Nederlandse bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Revitalisering Nederlandse bossen (Rapporten > Rapporten: 2020)
Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten en herkomsten (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Fryslân (Projecten > Bosuitbreiding)
Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie (Projecten > Duurzame ketens)
Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Provincie Fryslân (Rapporten > Rapporten: 2020)
Gewascode voor agroforestry (Projecten > Bosuitbreiding)
Brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen (Publicaties > Overige)
Klimaatslim bos: uitdagingen en kansen in het beheer (Bosberichten > Bosberichten: 2020)
Meer bos en bomen voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2020)
Onderbouwing kansenkaart bos en hout Groningen (Projecten > Bosuitbreiding)
Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur. Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout. (Rapporten > Rapporten: 2020)
Jaar van het bos (Publicaties > Artikelen)
Stand van zaken bos in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2019)
Unlocking Sustainable Tropical Timber Market Growth Through Data (Rapporten > Rapporten: 2019)
Stimuleren aanplant landschapselementen agrarische bedrijven Rivierenland (Projecten > Bosuitbreiding)
Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer: handvatten voor beheerders (Publicaties > Artikelen)
Uitbreiding CO2-rekentool Rijkswaterstaat (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Stand van zaken bos in Gelderland (Projecten > Gegevensvoorziening)
Ondersteuning provinciale BBN-plannen (Projecten > Bosuitbreiding)
Teller Bosklimaatfonds bij sluiting op ruim 2.600 hectare nieuw bos (Publicaties > In de Pers)
Klimaatslim beheer van Rijkswaterstaat beplantingen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Landschappelijke inpassing bosaanleg (Projecten > Bosuitbreiding)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Klimaatslim landschapsbeheer Noord-Brabant en Limburg (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Ruimte voor bomen-, bos-, nattur- en houtprojecten Klimaatakkoord (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Klimaatslim landschapsbeheer Overijssel (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Gecoördineerd en klimaatslim landschapsonderhoud (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
Klimaatproject revitalisering laagproductief bos (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Bos en klimaat (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Optimalisatie van CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen (Rapporten > Rapporten: 2018)
How sustainable are Europe’s tropical timber imports? (Rapporten > Rapporten: 2018)
Les importations de bois tropicaux en Europe: À quel point sont-elles durables? (Rapporten > Rapporten: 2018)
Ontwikkelen CO2-rekentool beplantingen Rijkswaterstaat (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Optimalisatie CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Gereedschapskist Klimaat Slim Bosbeheer - fase 1 (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Uitwerking Actie Plan Bos en Hout (ABH) (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)