CO2 vastlegging

Werkschuurbijeenkomst opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit (Evenementen & cursussen > Evenementen)
Verkenning ecosysteemdiensten bomen langs het hoofdwegennet (Projecten > Bosuitbreiding)
Paulowniateelt in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer (Rapporten > Rapporten: 2021)
Boomsoorten voor klimaatslimme bossen (Publicaties > Artikelen)
Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Klimaatslim beheer van bestaande bossen (Rapporten > Rapporten: 2021)
Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Aanleg van nieuw bos en aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband (Rapporten > Rapporten: 2021)
Verkenning mogelijkheden Paulowniateelt in Nederland (Projecten > Bosuitbreiding)
Boscompensatie en bosuitbreiding registreren (Publicaties > In de Pers)
ZLTO: meer bomen op percelen? Dan ook een goede beloning (Publicaties > In de Pers)
Thémis to increase European sustainable procurement transparency (Publicaties > In de Pers)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Online bomen over meer bos (Bosberichten > Bosberichten: 2021)
Bosstrategie barst van ambitie, maar ontbeert geld (Publicaties > In de Pers)
Kostenindicatie aanleg van nieuwe bossen (Publicaties > Artikelen)
Ja, bomen kappen is soms beter voor het bos, zeggen wetenschappers (Publicaties > In de Pers)
Thémis tool tracks European sustainable timber procurement (Publicaties > In de Pers)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Projecten > Bosuitbreiding)
Waar komen al die bomen? (Publicaties > In de Pers)
Bosuitbreiding in Nederland vereist veel grotere inzet overheden (Publicaties > In de Pers)
Symposium Bosuitbreiding in Nederland (Verslagen)
Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2020)
Developing a sustainable timber purchasing policy and accompanying data gathering portal (Projecten > Duurzame ketens)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Bosberichten > Bosberichten: 2020)
Plant meer bomen in de landbouw (Publicaties > Artikelen)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Publicaties > Artikelen)
Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen (Rapporten > Rapporten: 2020)
Report: Understanding sustainable secondary tropical wood products through data (Rapporten > Rapporten: 2020)
Innovatieve inrichting en bosbeheer in de belemmerde strook van een hoogspanningstracé (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Klimaatslim bos: uitdagingen en kansen in het beheer (Publicaties > Artikelen)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving (Rapporten > Rapporten: 2020)
Meer bos en bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen. Kansen, (maatschappelijke) baten en kosten van het provinciaal Programma Bos en Hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Uitwerken methode Carbon Credits klimaatslim bosbeheer (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Advies revitalisering Nederlandse bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Revitalisering Nederlandse bossen (Rapporten > Rapporten: 2020)
Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten en herkomsten (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Fryslân (Projecten > Bosuitbreiding)
Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie (Projecten > Duurzame ketens)
Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Provincie Fryslân (Rapporten > Rapporten: 2020)
Gewascode voor agroforestry (Projecten > Bosuitbreiding)
Brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen (Publicaties > Overige)
Klimaatslim bos: uitdagingen en kansen in het beheer (Bosberichten > Bosberichten: 2020)
Meer bos en bomen voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2020)
Onderbouwing kansenkaart bos en hout Groningen (Projecten > Bosuitbreiding)
Uitwerken methode Carbon Credits bosaanleg (Projecten > Bosuitbreiding)
Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur. Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout. (Rapporten > Rapporten: 2020)
Jaar van het bos (Publicaties > Artikelen)
Stand van zaken bos in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2019)
Unlocking Sustainable Tropical Timber Market Growth Through Data (Rapporten > Rapporten: 2019)