biomassaplantages

Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat (Publicaties > Overige)
Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf' (Verslagen)
Paulowniateelt in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Verkenning mogelijkheden Paulowniateelt in Nederland (Projecten > Bosuitbreiding)
Infographic beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Publicaties > Overige)
Eerste aanplant klimaatslim korte omloop bos in waterberging Brabantse Delta (Publicaties > In de Pers)
Infographic boekhouden met bossen (Publicaties > Overige)
Infographic hout als hernieuwbare brandstof (Publicaties > Overige)
Pilot aanplant houtige biomassa in retentiebekken (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Combining short rotation willow coppice with free range chickens – experiences from experiments on farm level in the Netherlands (Publicaties > Artikelen)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Water zuiveren met behulp van wilgen (Publicaties > In de Pers)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Houtige biomassa (Publicaties > In de Pers)
Feiten houtige biomassa op een rij (Publicaties > In de Pers)
Houtige biomassa voor energie: feiten op een rij (Publicaties > In de Pers)
Visie Probos: Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa (Organisatie)
Infographics houtige biomassa (Publicaties > Overige)
Teelt van houtige biomassa biedt kansen in Flevoland (Publicaties > Artikelen)
Demonstratie biomassaoogst Wesepe (Verslagen)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (video fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (radio fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (artikel) (Publicaties > In de Pers)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)
Houtsnippers voor eigen stal (Publicaties > In de Pers)
Melkveehouder plant eigen productiebos (Publicaties > In de Pers)
Ontwerpen aan energie (Publicaties > In de Pers)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Symposium biomassa en gemeenten (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassameting plantage Rilland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Masterclass functionele erfbeplanting (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Presentatie van de praktijkgids - Biomassateelt als ontwerpopgave (Verslagen)
Biomassateelt als ontwerpopgave (Boeken > Praktijkgidsen)
Biomassateelt in combinatie met wateropgaven (Rapporten > Rapporten: 2016)
Masterclass Energie Linie ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Masterclass Wegbermen Lelystad ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Masterclass Eendragtspolder ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Masterclass Buren ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ (Verslagen)
Meer doen met biomassaplantages (Publicaties > In de Pers)
Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant? (Verslagen)
Houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Nieuwe kansen wilgenteelt (Publicaties > In de Pers)