biomassaketen

Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat (Publicaties > Overige)
Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf' (Verslagen)
Klimaatslim landschapsbeheer Noord-Brabant en Limburg (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Beschikbaarheid van houtige biomassa uit bos, landschap en stedelijk groen (Publicaties > Artikelen)
Coöperatie plant eerste elzen aan in waterberging (Publicaties > In de Pers)
Hout voor energie in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 2019)
Verse houtige biomassa in de provincie Utrecht. Onderzoek naar het beschikbaar potentieel aan shreds en chips en aanbevelingen voor mobilisatie (Rapporten > Rapporten: 2018)
Klimaatslim landschapsbeheer Overijssel (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie (Publicaties > In de Pers)
Aanbod van biomassa uit landschapsbeheer dreigt krap te worden (Publicaties > In de Pers)
Pilot aanplant houtige biomassa in retentiebekken (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Onderzoek naar het potentieel van chips en shreds in de provincie Utrecht (Projecten > Gegevensvoorziening)
Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Rapporten > Rapporten: 2018)
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050 (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Groene en blauwe diensten verweven (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Houtstromen in kaart brengen (Rapporten > Rapporten: 2017)
Hoop voor de bossen (Publicaties > Artikelen)
Hout voor energie in Nederland in 2016 (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Wat maakt lokale biomassaketens succesvol? (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Taskforce duurzaamheid biomassa Oost Nederland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Houtige biomassa (Publicaties > In de Pers)
Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Feiten houtige biomassa op een rij (Publicaties > In de Pers)
Houtige biomassa voor energie: feiten op een rij (Publicaties > In de Pers)
Visie Probos: Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa (Organisatie)
Infographics houtige biomassa (Publicaties > Overige)
Potentieel van houtige biomassa in Gelderland (Rapporten > Rapporten: 2017)
Biomassapotentieel Gelderland (Projecten > Gegevensvoorziening)
De markt voor afvalhout in 2015 (Rapporten > Rapporten: 2017)
Uitwerking Actie Plan Bos en Hout (ABH) (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Biomassapotentieel Overijssel (Projecten > Gegevensvoorziening)
Teelt van houtige biomassa biedt kansen in Flevoland (Publicaties > Artikelen)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (video fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (radio fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (artikel) (Publicaties > In de Pers)
Actieplan Bos en Hout (Publicaties > Artikelen)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Eco2eco: Vraag en aanbod op de houtmarkt (Projecten > Gegevensvoorziening)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)