reductie ziekten plagen calamiteiten

Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger (Rapporten > Rapporten: 2018)
Start landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen (Publicaties > In de Pers)
Aanvalsplan tegen woekerplant: ‘Anders kost het miljoenen’ (Publicaties > In de Pers)
Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop met heet water gestart (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van trosbosbes in de Peel (Publicaties > Artikelen)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Optimalisatie van CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen (Rapporten > Rapporten: 2018)
How sustainable are Europe’s tropical timber imports? (Rapporten > Rapporten: 2018)
Les importations de bois tropicaux en Europe: À quel point sont-elles durables? (Rapporten > Rapporten: 2018)
Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Bestrijdingsproef duizendknoop heet water (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Effect bestrijding trosbosbes in de Pelen (Rapporten > Rapporten: 2018)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding duizendknoop (Rapporten > Rapporten: 2017)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Optimalisatie CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)
Fallopia gaat niet meer weg (Publicaties > In de Pers)
Lancering website www.bosnatuurapps.nl (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Goed plantmateriaal cruciaal voor duurzaam bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden (Publicaties > In de Pers)
Bestellen van bosplantsoen; Handvaten voor de praktijk (Boeken > Praktijkgidsen)
Apps in het Nederlandse Natuurbeheer (Publicaties > In de Pers)
Varkens inzetten tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg (Publicaties > In de Pers)
Varkens als wapen tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop steekt weer de kop op (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar? (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Strijd tegen duizendknoop: Invasie exoot nauwelijks te stuiten (Publicaties > In de Pers)
Onderzoek effect bestrijdingsmethode Trosbosbes (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Stimuleren gebruik Rassenlijst (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop wil niet wijken (Publicaties > In de Pers)
Vijf vragen over 'De onuitroeibare duizendknoop' (Publicaties > In de Pers)
Verkenning praktijkproef Duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Knelpunten gebruik duurzaam plantsoen (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Ongenode gasten in het landschap (Publicaties > Artikelen)
Invasieve groene gasten, hoe gaan we ermee om? (Publicaties > Artikelen)
Boswachters op oorlogspad tegen buitenlandse bezetters (Publicaties > In de Pers)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Verslagen)