Bosberichten

downloaden

In 2015 heeft Probos voor het eerst de markt voor houtige biomassa, zoals chips, chunks en shreds, in beeld gebracht. Het betreft houtige biomassa afkomstig uit bos, landschappelijke elementen en de bebouwde omgeving. Tot dit moment was deze markt nog niet gekwantificeerd. Dit is opmerkelijk, omdat deze markt zich inmiddels volledig heeft ontwikkeld en van aanzienlijk belang is.

Casper de Groot & Jan Oldenburger, 2016

Tags