Publicaties Bosberichten: 2015

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Recently, with the support of the Guiana Shield Tropical Timber Program of the Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH), more than 400,000 hectares of tropical forest have been FSC-certified. The Surinamese FSCcertified companies are eager to connect with buyers of sustainably sourced timber. This is consistent with the wishes of the European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) to increase the demand for sustainably sourced timber. Therefore, the European Timber Trade Federation (ETTF) together with Environmental Services & Support (ESS) in Suriname and Probos initiated a FSC trade mission to Suriname. With the support of the STTC 17 timber importers from six European countries travelled to Suriname mid-November. And everyone is enthusiastic. The first orders have been placed.

Recent is met ondersteuning van het Guiana Shield Tropical Timber Program van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) ruim 400.000 ha tropisch bos FSC-gecertificeerd. De Surinaamse FSC-gecertificeerde bedrijven willen graag in contact komen met de afnemers van duurzaam geproduceerd hout. Dit sluit aan bij de wens van de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te vergroten. Deze handschoen heeft de European Timber Trade Federation (ETTF) opgepakt en samen met Environmental Services & Support (ESS) in Suriname en Probos het initiatief genomen tot het organiseren van een FSC-handelsmissie naar Suriname. Met steun van de STTC zijn medio november 17 houtimporteurs uit zes Europese landen naar Suriname afgereisd. En men is enthousiast. De eerste orders zijn geplaatst.

Onder deze titel organiseerde Stichting Probos op 29 april een werkconferentie op nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem. Het primaire doel hiervan was om personen en organisaties uit deze drie sectoren met elkaar in contact te laten komen en zo een eerste stap te zetten naar de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten voor buitensporters. De werkconferentie was dan ook met name bedoeld om te verbinden en te inspireren.

De verwerking van industrieel rondhout in Nederland is in 2014 sterk toegenomen en ligt op het hoogste niveau sinds 2007. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de verwerkers van houtvezelproducten, maar ook de zagerijsector verwerkte meer rondhout dan in 2013. Daarnaast nam de export van Nederlands rondhout toe. Er doen zich opvallende ontwikkelingen voor in de ronthoutverwerkende industrie in Nederland.

Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2011-2013 toegenomen van 65,7% naar 74,0%. Ook het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd papier en karton is in dezelfde periode gegroeid van 32,8% naar 47,1%. Dit zijn de resultaten van de marktmeting die in 2014 door Probos in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, FSC Nederland, PEFC Nederland en IDH, The Sustainable Trade Initiative is uitgevoerd.

The market share of certified sustainably produced sawnwood and wood based panels on the Dutch market increased in the period 2011-2013 from 65.7% to 74.0%. The market share of certified sustainably produced paper and paperboard has in the same period grown from 32.8% to 47.1%. These are the results of a market study performed by Probos in 2014.

De voorjaarsflora staat volop in bloei, de eerste bomen lopen uit en op veel plaatsen komen ook weer die paarsrode bladeren boven de grond. Oftewel, ook de duizendknoop is er weer. Beheerders van spoorlijnen, waterlopen en wegen, openbaar groen en bos- en natuurterreinen worden weer geconfronteerd met de vraag wat ze er dit jaar aan gaan doen. Het betekent ook de start van het derde jaar van de landelijke praktijkproef ‘Bestrijding duizendknoop’ die Probos coördineert. In dit Bosbericht wordt een overzicht van de stand van zaken binnen de praktijkproef gegeven en wordt een oproep gedaan tot een structurele aanpak van het voorkomen van de verdere verspreiding.

Vanaf ca. 2010 slaat de essentaksterfte in Nederland op grote schaal toe. Tot dusver vooral in bossen en wat minder in laanbeplantingen. Hoe het zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog niet in zicht. In sommige regio’s is binnen enkele jaren de conditie van bomen zwaar achteruit gegaan of zijn bomen geheel afgestorven. Voor bosbeheerders en boseigenaren een ware ramp. Gedane investeringen ‘verdampen’. Sommigen vrezen zelfs dat de es geheel uit het Nederlandse bosbeeld zal verdwijnen. Echter, met gerichte bosbouwkundige maatregelen, lijken er mogelijkheden de es te behouden. In deze bijdrage van gastauteurs Jitze Kopinga en Sven de Vries wordt aangegeven welke strategieën daarbij denkbaar zijn en wordt aangegeven welke de meest kansrijke lijken te zijn.