Bosberichten

downloaden

De thuja (Thuja plicata) of Reuzenlevensboom is een boomsoort die in Nederland goed gedijt. De soort is vooral bekend om zijn duurzame, lichte hout, maar de soort is op sommige plaatsen ook cultuurhistorische waarde toe te kennen. Daarnaast wordt door sommigen de recreatieve waarde van deze sierlijke boomsoort gewaardeerd. Hierdoor is een groeiende aandacht voor deze boomsoort waar te nemen. In opdracht van Stichting Twickel en de Gemeente Epe heeft Probos de versnipperde informatie over deze soort bij elkaar gebracht.

Martijn Boosten, Patrick Jansen en Brechtje de Bruin, 2010 

Tags