Publicaties Bosberichten: 2007

“Kansen en invloeden van bio-energiebeleid en energiedoelen op de bossector en andere sectoren” was het thema van het recente beleidsforum van UNECE en FAO. Hout maakt op dit moment 80% uit van de biomassa die in Europa wordt ingezet voor de productie van duurzame energie. De “2020 doelstellingen” van de Europese Commissie zijn gericht op 20% verlaging van de CO2 uitstoot, 20% vermindering van het energieverbruik en 20% inzet van renewable energy sources (RES), oftewel biomassa. Tijdens het beleidsforum van de UNECE/FAO op 10 oktober jl. in Geneve werden de uitkomsten van recente analyses van dit zogenaamde RES-beleid besproken. De resultaten daarvan laten zien dat er enorme hoeveelheden hout nodig zijn om aan de Commissie doelen te voldoen. Er ligt een geweldige uitdaging om de Europese houtvoorziening sterk op te voeren om zowel aan de vraag naar energiehout als aan de groeiende vraag van de houtverwerkende industrie te voldoen.

Certificering van duurzaam bosbeheer neemt wereldwijd nog steeds een vlucht. Zo is momenteel ruim 307 miljoen ha bos gecertificeerd. Veel landen in Oost-Europa, zoals de Baltische Staten en Polen, kennen al jaren een flink areaal gecertificeerd bos. Meer recent zijn de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Zo is de afgelopen jaren 14% van het Oekraïense bos FSC gecertificeerd. Veelal hele regio’s tegelijk en tot op heden alleen in het westen van Oekraïne. Het project ‘Promotie van duurzaam bosbeheer in Oekraïne’, dat uitgevoerd wordt door FORM International, Probos en Oekraïense partners, brengt hier verandering in. Dit Bosbericht beschrijft het proces van verandering en bewustwording dat vooraf gaat aan de uiteindelijke FSC certificering van twee State Forest Enterprises in Oekraïne.

Is het belangrijk om het Nederlandse bos in stand te houden? Als het antwoord ja is, dan is beschermende wetgeving van cruciaal belang, want het bos wordt bedreigd door allerlei landclaims, zoals infrastructuur, landbouw en huizenbouw. Begin 20e eeuw heeft men om die reden de Boswet ingevoerd. Nu staat die Boswet onder druk onder invloed van de deregulering. In dit Bosbericht gaan we in op de vraag: Is de Boswet nog steeds nodig?

In de afgelopen jaren is door een aantal marktpartijen het zogenaamde ‘full-service’ concept geïntroduceerd in het Nederlandse bosbeheer in de veronderstelling dat de extra service voor de bosbeheerder leidt tot een grotere oogst. In dit bosbericht wordt uitgelegd wat het full-service concept precies inhoudt en hoe het in de praktijk uitwerkt.

De fors gestegen rondhoutprijzen zijn nog steeds een belangrijk gespreksonderwerp binnen de rondhoutverwerkende sector in Nederland. Er werden percentages van meer dan 30% genoemd, maar hoe zit het nu werkelijk? Dit Bosbericht geeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland en laat ook zien hoe de rondhoutprijs zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

In opdracht van het ministerie van VROM heeft Probos een nulmeting uitgevoerd naar het in 2005 op de Nederlandse markt gekomen volume duurzaam geproduceerd hout. Hieruit bleek dat 13,3% van het totale Nederlandse houtverbruik was voorzien van een certificaat. Nog eens 22% van het hout was afkomstig uit gecertificeerd bos maar had geen certificaat.

The Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment commissioned Probos to carry out a baseline measurement of the volume of sustainable timber on the Dutch market in 2005. Of the total volume of timber marketed in the Netherlands, 13.3% actually carried certification while an additional 23.1% originated from certified forests, but had no label. The results of the baseline measurement are presented in this timber report.