Bosberichten

downloaden

Hout is het materiaal van de toekomst. Veelzijdig inzetbaar en afkomstig uit een hernieuwbare bron: het bos. Het product is meermalig te gebruiken en daarna in veel gevallen recyclebaar. Bovendien is voor productie en gebruik relatief weinig energie nodig. Kortom, hout is een materiaal met veel perspectief. Ook de Europese ministers van Landbouw en Natuurbeheer onderkenden dit het afgelopen jaar in Lissabon en riepen in een gezamenlijke verklaring op om het gebruik van hout uit milieuoverwegingen te stimuleren. De vraag is nu of boseigenaren en hout- en papierproducenten hier ook iets van merken. Zien zij de vraag naar hun producten ook stijgen? Een internationaal onderzoeksteam onderzocht de positie van hout en de houtverwerkende industrie ten opzichte van andere materialen en kwam tot opvallende vergelijkingen.

ir. L.J.M. Dielen, 1999 

Tags