Publicaties Bosberichten: 1998

Rooskleurig! Dat waren de vooruitzichten voor de Amerikaanse en Europese markten van hout en houtproducten begin dit jaar. Na de relatief sterke groei van de houtmarkt in 1997 zou ook 1998 een succesvol jaar gaan worden. Deze droom werd in de tweede helft van dit jaar echter plotseling verstoord. De Azië-crisis, gevolgd door de financiële crisis in Rusland, hebben de markten van hout en houtproducten niet onberoerd gelaten. In Genève bespraken bezorgde Amerikaanse, Europese en Russische houtmarktdeskundigen de laatste ontwikkelingen en concludeerden: de toekomst is buitengewoon onzeker.

Tijdens de klimaatconferentie van Kyoto in december 1997 vond een belangrijke doorbraak plaats voor de bos- en houtsector. Bossen zijn toen expliciet erkend als opslagmogelijkheid('sinks') voor CO2 . Dit gebeurt door bosaanleg en herbebossing te benutten als emissie-reductiemaatregel. Ook is daar de rol van houtproducten in de nationale koolstofbalansen aan de orde gekomen. In opdracht van het ministerie van VROM verrichtten de Stichting Bos en Hout (SBH) en het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (IBN-DLO) hierover een studie. De resultaten daarvan zullen mede worden gebruikt bij de besluitvorming op de klimaatconferentie dit najaar in Buenos Aires. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de bos- en houtsector?

De oogst van zagerij hout uit het Nederlandse bos is in 1997 fors toegenomen met 36%. De Nederlandse zagerijen hebben hier echter slechts marginaal van kunnen profiteren, want het overgrote deel van deze stijging is geëxporteerd. Hoe staat 'het met het rondhoutverbruik van de Nederlandse houtverwerkende bedrijven? In dit Bos en Hout Bericht maken we de balans op.

Nederland beschermt zijn bossen onvoldoende en scoort daarmee in verhouding tot andere Europese landen slecht, aldus het Wereld Natuur Fonds (WWF). Minister Van Aartsen bepleitte daarom tijdens de ministersconferentie over de bescherming van de Europese bossen in Portugal dat ieder land tenminste 20% van zijn bos een beschermde status moet geven. Volgens zijn eigen ministerie moeten bosbedrijven daarbij bovendien in de toekomst ook nog een rendement van tenminste 4% per jaar behalen, terwijl de gemiddelde bedrijfsresultaten van de particuliere bosbedrijven sinds 1975 bijna elk jaar negatief zijn.

Na ons vorige Bos- en Hout Bericht over certificering van duurzaam bosbeheer hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Sterker nog: het lijkt erop dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan. In dit Bos- en Hout Bericht gaan we eerst in op de resultaten van een interessant opinie-onderzoek. Dat vond plaats onder de bevolking, boseigenaren en de houtsector in enkele Europese landen. Vervolgens brengen we u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Tot enkele jaren geleden werden de perspectieven van de bos- en houtsector vooral bepaald door enerzijds de beschikbaarheid van hout uit het bos en anderzijds door de vraag naar houtproducten. Daarin zijn inmiddels belangrijke veranderingen opgetreden. Het (permanente) bos is niet meer de enige bron van hout(vezels), terwijl de markt andere eisen stelt aan de kwaliteit van de houtproducten. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen.

De oogst van hout is omgeven door zorgelijke geluiden. Steeds vaker zeggen boseigenaren dat het goedkoper is om het hout te laten staan dan het te oogsten. Hoe kunnen boseigenaren de productiekosten van rondhout drukken, zodat oogsten aantrekkelijker wordt? De stichting Bos en Hout onderzocht de kosten van houtoogst en wegtransport én de mogelijkheden om die te reduceren. In dit Bos en Hout Bericht een indruk van de resultaten.