Publicaties Bosberichten: 1997

De voormalige Sovjetgebieden Estland, Letland en Litouwen timmeren aan de weg. Oogst, export en investeringen stijgen sterk. Worden deze landen hiermee belangrijke handelspartners voor Nederland en zoja op welke termijn? In dit Bos en Hout Bericht een schets van de drie Baltische Staten, die veel potentie hebben als het gaat om hout.

Sinds de UNCED conferentie over milieu en ontwikkeling in 1992 staan bossen volop in de belangstelling. Vooral het beheer en de bescherming zijn belangrijke onderwerpen van discussie. Het is daarom belangrijk om te beschikken over juiste en actuele gegevens. Sinds 1995 publiceert de FAO dan ook elke twee jaar "State of the World's Forests". Het is een wereldwijd overzicht met alle belangrijke informatie over de bossen en de ontwikkelingen in de bos- en houtsector. In dit Bos en Hout Bericht een greep uit het 200 pagina's dikke rapport "State of the World's Forests 1997".

Dit jaar en komend jaar stijgen de productie en consumptie van hout en houtproducten. Het Timber Committee kon dus weer gunstige ontwikkelingen melden, na de heftige en snelle schommelingen in 1995 en 1996. Tijdens de internationale marktdiscussies in Genève was er speciale aandacht voor gecertificeerd hout. In dit Bos en Hout Bericht een verslag van een interessante bijeenkomst met 80 deelnemers uit 30 landen.

Nederland is grootverbruiker als het gaat om energie. Op dit moment is slechts 1% van het energieverbruik afkomstig uit duurzame bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Dit aandeel moet fors omhoog, want fossiele brandstoffen geven milieuproblemen. Een van de meest nijpende is de verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Bovendien zijn de voorraden fossiele energie eindig. Reden voor beleidsverantwoordelijken in Europa en Nederland om het roer om te gooien richting duurzame energie. In dit Bos en Hout Bericht speciale aandacht voor geteelde biomassa als duurzame energiebron.

Duurzaam bosbeheer en certificering zijn bedoeld om bosbeheer aantoonbaar op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te brengen danwel te houden. Voor de boseigenaar betekent dit investeren in de verwachting dat de markt deze investering zal honoreren. Dit Bos- en Hout Bericht geeft een suggestie hoe de Nederlandse boseigenaar kan profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van certificering van duurzaam bosbeheer. Verder geeft dit Bos- en Hout Bericht een actualisatie van de belangrijkste certificeri ngs-ontwikkel ingen.

Het Instituut voor Milieuvraagstukken en de SBH hebben voor de bos-, hout- en papiersector de uitstoot en opslag van CO2 in kaart gebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd met steun van de NOVEM. Een van de belangrijkste resultaten is dat de bos-, hout- en papiersector haar eigen CO2-uitstoot compenseert. In dit artikel een verslag van de eerste resultaten.

Milieuvriendelijkheid wint terrein bij industriele producten. Sterk in de belangstelling staan schonere brandstoffen, geneesmiddelen op natuurbasis, wateroplosbare verf en drukinkten zonder zware metalen. Veel stoffen die nodig zijn voor zulke producten zijn op natuurlijke wijze te verkrijgen. Niet alleen uit agrarische grondstoffen maar ook uit bomen. In dit Bos en Hout Bericht meer over deze zogenaamde agrificatie van bosbijproducten.

Zoals vorig jaar al werd voorspeld, is de opleving van vorig jaar in het niet-tropisch rondhoutverbruik in 1996 weer teniet gedaan met een daling van 9%. Het rondhoutverbruik in 1996 was met 1,28 miljoen m3 weer op het niveau van 1993 en 1994. In dit Bos en Hout Bericht maken we de balans op.

Een hartekreet van de SBH in 1996! Aanleiding om daar juist nu bij stil te staan is het verschijnen van het jaarverslag over 1996. Een dezer dagen rolt het kleurrijke document van de pers. Reden om in dit Bos en Hout Bericht vast een voorproefje te geven op de inhoud.

Een jaar geleden concludeerden we in een Bos en Hout Bericht over groen beleggen dat de Nederlandse bos- en houtsector misschien zou kunnen profiteren van de Fiscale Groenregeling. Tot nu toe kreeg echter slechts één bosproject een groenverklaring. Waarom dient de sector geen aanvragen in? Biedt de groenregeling werkelijk geen mogelijkheden? In dit Bos en Bericht een antwoord op deze vragen, aan de hand van studies van de SBH en de Triodos Bank.

Tot nu toe staan twee punten centraal in de discussie over certificering van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen: de (politieke) haalbaarheid en de eisen die voor zo'n certificaat zullen gelden. Veel minder aandacht was er voor de gevolgen van certificering. Daarom een Bos en Hout Bericht over certificeringskosten, de reactie van consumenten en de gevolgen voor boseigenaren en houtverwerkende industrie.

Op het landgoed Schovenhorst vindt al jarenlang onderzoek plaats naar de mogelijkheden die uitheemse naaldboomsoorten voor de Nederlandse bosbouw bieden. In 1996 verscheen een rapport met een tussenbalans. In dit Bos en Hout Bericht een summiere samenvatting van de ervaringen op het landgoed.