Bosberichten

downloaden

AI van oudsher zijn mensen gevoelsmatig verbonden met bomen en dan vooral met oude exemplaren. De kap van majestueuze bomen lokt bij velen protest uit. Om te voorkomen dat zelfs het gebruik van hout voor grote groepen ter discussie komt te staan, doet de bos en houtsector er verstandig aan om deze gevoelens serieus te nemen. Tien jaar geleden beschreef de inmiddels overleden heer J.T. Wassink in een Bos en Hout Bericht de achtergronden van dit verschijnsel. Vandaag de dag is zijn verhaal nog steeds actueel. Op veler verzoek publiceren we het opnieuw.

ir. J.T. Wassink, 1995 

Tags