Bosberichten

downloaden

Nederland kampt met volle vuilstortplaatsen en een hoge uitstoot van kooldioxide door het gebruik van fossiele brandstoffen. Tot nu toe komt ook afvalhout op de stortplaats terecht. Doodzonde, want een nieuwe bestemming van dit hout kan het milieu op twee manieren dienen: ontlasten van de stortplaatsen en vervanging van fossiele brandstoffen. In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiƫne (RIVM) nam de SBH de stroom afvalhout (resthout en oud hout) onder de loep. In dit Bos en Hout Bericht een impressie van het zojuist afgeronde onderzoek 'Naar een betere benutting in 2000'.

ir. R. Sikkema, 1995 

Tags