Bosberichten

downloaden

De internationale houtmarkt beleeft roerige tijden. De vraag naar hout neemt sterk toe. Op veel plaatsen is zelfs sprake van een dreigend rondhouttekort; De prijzen voor het rondhout vertonen inmiddels sterke stijgingen evenals die voor de belangrijkste houtprodukten. Een compleet tegengestelde situatie dan die van nog geen jaar geleden. Dit Bos en Hout Bericht schetst de ontwikkelingen vanaf 1992, waarbij de Europese houtmarkt centraal staat.

 ir. R.C. de Boer & ir. L.J.M. Dielen, 1994

Tags