downloaden

In ieder bosbeheersplan zou de historische ontwikkeling van dat gebied in feite een van de belangrijkste uitgangspunten moeten zijn. De eeuwenlange ontwikkelingen bepalen immers mede de bosbouwkundige mogelijkheden van vandaag. Bovendien kunnen historische feiten een betrouwbare informatiebron zijn in de speurtocht naar de reden van de miserabele of juist glansrijke staat waarin het bos verkeert. In dit Bos en Hout Bericht de geschiedenis van enkele concrete boslokaties.

ir. C.P. van Goor, 1993 

Tags