Bosberichten

downloaden

Er is in de laatste tijd sprake van een bosbouwbeleid in Nederland waarbij de grootste optimisten toch wel hun wenkbrauwen moeten fronsen. Wat beweegt een minister van Landbouw om zijn directie Bos- en Landschapsbouw op te heHen en samen te smelten met het Natuur- en Faunabeleid? Wat is de achtergrond van een wel erg zacht uitvoeringsprogramma voor het Meerjarenplan Bosbouw? Waarom weten we nog steeds niet waar de regering nu wel en waar niet nieuwe bossen wil toestaan? En waarom is de regering - overigens terecht - zeer bezig met het behoud van het tropische regenbos, zegt in dat verband grote waarde te hechten aan meer houtproduktie en meer bos in eigen land maar brengt dat streven nauwelijks in praktijk? Allemaal interessante vragen maar naar het antwoord kan men slechts gissen. Daarover gaat dit Bos en Hout Bericht.

ir. H.A. van der Meiden, 1990 

Tags