Bosberichten

downloaden

De bedrijfsuitkomsten in de bosbouw zijn van groot belang, voor boseigenaren maar ook voor hen die van een economisch goed functioneren van dat bos afhankelijk zijn. Dat geldt zeker voor houthandel en houtverwerkende industrie. Er is veel discussie over de rentabiliteit van bos en van houtproduktie. Van Goor, een groot kenner van de Nederlandse bosteelt, waarschuwt in dit Bos en Hout Bericht tegen een te lichtvaardig trekken van conclusies uit minder goede bedrijfsresultaten en pleit voor een objectieve benadering daarvan.

ir. C.P. van Goor, 1990 

Tags