Bosberichten

downloaden

In Bos en Hout Bericht no. 3 van dit iaar is aandacht besteed aan belemmeringen die zich voordoen bii de uitbreiding van ons bosareaal, een van de doelstellingen van het Meeriarenplan Bosbouw. Er staat meer positiefs in dat Meeriarenplan, onder meer over het opvoeren van de produktie en oogst van hout in het nu al bestaande bosareaal. Eveneens een mooi doel. Maar ook daarbii is sprake van tal van belemmeringen die te weinig aandacht kriigen. Wii zullen aan deze obstakels een tweetal Bos en Hout Berichten wijden.

ir. H.A. van der Meiden, 1988 

Tags