Bosberichten

downloaden

In het eerste nummer van "Bos en Hout Berichten" van dit jaar informeerden wij u reeds over resultaten van het houtstroomonderzoek. Aan de orde kwamen de houtstroom van meranti en een prognosemodeI. In deze tweede bijdrage worden de houtstromen van vuren en populieren kort behandeld. De gegevens zijn afkomstig uit het rapport "Houtstroomonderzoek meranti vuren populieren 1979-1984". Voor meer details raadplege men dat rapport.

ir. L.J.M. Dielen, 1986 

Tags