Bosberichten

downloaden

In de zomer van 1984 werd door de Stichting Bos en Hout het rapport "Houtstroomonderzoek - een voorstudie" uitgebracht. Hierover berichtten wij u reeds in "Bos en Hout Berichten" 1984, nummer 6. "Het verdient aanbeveling het houtstroomonderzoek, in de vorm van een proefprojekt, voor een beperkt aantal houtsoorten operationeel te maken", luidde een van de hoofdconclusies van deze voorstudie. Dank zij een belangrijke financiƫle bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken kon dit proefprojekt worden gerealiseerd. Inmlddeis is dit onderzoek afgesloten en zijn de resultaten vastgelegd in het rapport "Houtstroomonderzoek meranti vuren populieren 1979-1984".

ir. L.J.M. Dielen, 1986 

Tags