Bosberichten

downloaden

Het lijkt een wat vreemde combinatie: Boseigendom, welvaart en houtoogst. Toch zijn bij een bepaald houtprijsniveau de verdeling van het bos over de verschillende soorten eigenaren en de welvaart die in een land heerst inderdaad van grote invloed op de mate waarin de houtoogst-mogeliJkheden worden benut. Een wat wrange variant zien we in ontwikkelingslanden Gebrek aan primaire levensbehoeften dwingt de bevolking tot een ongelimiteerde kap van brandhout of tot het opruimen van bos om landbouwgrond te krijgen. Het bos is er overwegend in handen van de overheid en dat betekent voor velen (en zeker niet alleen in de ontwikkelingslanden!) dat het van niemand of iedereen is De overheid zelf overigens zal, naarmate het land armer is en grotere schulden heeft, meer geneigd zijn op grote schaal hout te oogsten of te laten oogsten.

ir. H.A. van der Meiden, 1984 

Tags