Duurzaam bosbeheer is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een lange termijn visie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties.  Lees meer...

Tags