biomassaplantages

Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Combining short rotation willow coppice with free range chickens – experiences from experiments on farm level in the Netherlands (Publicaties > Artikelen)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Water zuiveren met behulp van wilgen (Publicaties > In de Pers)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Houtige biomassa (Publicaties > In de Pers)
Feiten houtige biomassa op een rij (Publicaties > In de Pers)
Houtige biomassa voor energie: feiten op een rij (Publicaties > In de Pers)
Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa (Organisatie)
Infographics houtige biomassa (Publicaties > Overige)
Teelt van houtige biomassa biedt kansen in Flevoland (Publicaties > Artikelen)
Demonstratie biomassaoogst Wesepe (Verslagen)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (video fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (radio fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (artikel) (Publicaties > In de Pers)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)
Houtsnippers voor eigen stal (Publicaties > In de Pers)
Melkveehouder plant eigen productiebos (Publicaties > In de Pers)
Ontwerpen aan energie (Publicaties > In de Pers)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Symposium biomassa en gemeenten (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Biomassameting plantage Rilland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Masterclass functionele erfbeplanting (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Presentatie van de praktijkgids - Biomassateelt als ontwerpopgave (Verslagen)
Biomassateelt als ontwerpopgave (Boeken > Praktijkgidsen)
Biomassateelt in combinatie met wateropgaven (Rapporten > Rapporten: 2016)
Masterclass Energie Linie ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Masterclass Wegbermen Lelystad ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Masterclass Eendragtspolder ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Masterclass Buren ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’ (Verslagen)
Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ (Verslagen)
Meer doen met biomassaplantages (Publicaties > In de Pers)
Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant? (Verslagen)
Houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Nieuwe kansen wilgenteelt (Publicaties > In de Pers)
Studiemiddagen inzet houtige biomassa veehouderij (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Feestelijke eerste oogst wilgenplantage Zeumeren (Verslagen)
Duurzame energie uit wilgen halen loont (Publicaties > In de Pers)
Wilgen uit uitloop als brandstof gebruiken (Publicaties > In de Pers)
Schoon water met een wilg (Publicaties > Artikelen)
Afvalwater reinigen met wilgen (Publicaties > In de Pers)
Wilgenzuivering Biesboschmuseum (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Groene bergen in de Biesbosch (Publicaties > In de Pers)
Mooiste kippenuitloop 2015 (Publicaties > In de Pers)
Mooiste vrije uitloopboerderij ligt in Overberg (Publicaties > In de Pers)
Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop (Verslagen)
Ervaringen met beplanting in de kippenuitloop (Publicaties > In de Pers)
Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop (Verslagen)
Winnaars ‘Mooiste Kippenuitloop 2015’ bekend! (Publicaties > In de Pers)
Wilgen schonen afvalwater en leveren daarna energie (Publicaties > In de Pers)
Waterzuiveren met wilgen (Publicaties > Artikelen)
Introducing trees in dairy and poultry farms. Experiences dairy and poultry farmers’ networks in The Netherlands. (Publicaties > Artikelen)
Status wilgenplantages binnen de wet- en regelgeving (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Pilot biomassateelt op restgronden in Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Nederland telt circa 50 hectare aan wilgenplantages (Publicaties > In de Pers)
Energieplantages als ontwerpopgave (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wilgenplantages in Nederland: stand van zaken (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Wilgendoolhoven. Een verkenning naar de mogelijkheden voor de aanleg en exploitatie van wilgenplantages voor recreatie en biomassa (Rapporten > Rapporten: 2014)
Opstarten pilots waterzuivering met wilgen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wilgen op bedrijventerreinen (Publicaties > Artikelen)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
Wilgen kunnen water goed schoon maken (Publicaties > Artikelen)
Nieuwe kansen voor duurzame biomassa: afvalwater zuiveren met wilgen (Rapporten > Rapporten: 2014)
Waterzuivering met wilgen (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Afvalwater kostenneutraal en klimaatvriendelijk zuiveren met wilgen (Publicaties > Artikelen)
Buitenuitloop dubbel benut (Publicaties > Artikelen)
Queeste naar houtige biomassa voor eigen gebruik (Publicaties > In de Pers)
Kansen voor teelt biomassa op onbenutte bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
Stichting wil biomassaparken maken van lege bedrijfsterreinen (Publicaties > In de Pers)
Verander bedrijventerreinen in grote biomassaparken (Publicaties > In de Pers)
Wilgenteelt op onbenutte bedrijventerreinen levert biomassa op (Publicaties > In de Pers)
Wilgen kweken op lege bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Publicaties > In de Pers)
Benut je buitenloop optimaal dankzij de productie van biomassa (Publicaties > In de Pers)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Verkenning wilgendoolhof: combinatie van biomassateelt en recreatie (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Flevo Energie Hout. Van proefvelden naar functie-combinaties (Publicaties > Artikelen)
Wilgenplantages voor waterzuivering (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Buitenlust (Publicaties > Artikelen)
Pilot energieplantage recreatiegebied Zeumeren (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Des plantations pour optimaliser l'utilisation des parcours extérieurs (Publicaties > In de Pers)
Beplantingen in kippenuitlopen – de eerste ervaringen met fruit, wilgen en miscanthus (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Kosten en baten wilgenenergieplantages (Publicaties > Artikelen)
Wilgenplantages in de biobased economy (Publicaties > In de Pers)
Energie schiet uit de grond op recreatiegebied Zeumeren (Publicaties > In de Pers)
Optimalisering kosten en opbrengsten van wilgenplantages: een verkenning (Rapporten > Rapporten: 2013)
Situatie wilgenenergieplantages vraagt om investeringssubsidie van de overheid (Publicaties > In de Pers)
Kosten en baten van wilgenenergieplantages (Bosberichten > Bosberichten: 2013)
Demonstratie Biobaler (Verslagen)
Wilgenteelt op bedrijventerreinen (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Akker vol energie (Publicaties > In de Pers)
Nederland heeft straks niet genoeg hout voor duurzame energie (Publicaties > In de Pers)
Hout in de uitloop (Publicaties > In de Pers)
Wilgenoogster draait op volle toeren (Publicaties > In de Pers)
Oogstdemonstratie wilgen-energieplantage (Verslagen)
Probos wil wilgenteelt testen (Publicaties > In de Pers)
Biobaler (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Tijd rijp voor wilgenenergieplantages! (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
Wilgenplantages goed voor (tijdelijke) natuur en productie van biomassa (Publicaties > In de Pers)
Handout Excursion ‘Short Rotation Coppice in the Netherlands’ August 16th, 2011 (Publicaties > Overige)
Excursie Flevo-energiehout (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Oogstdemonstratie wilgenenergieplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Kansen voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2011)
Kansen voor wilgenplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
7poorter griend: de eerste wilgenenergieplantage op braakliggend bedrijventerrein! (Verslagen)
Flevo-energiehout; Resultaten van groei- en Opbrengstmetingen en biodiversiteitsmetingen 2006-2008 (Rapporten > Rapporten: 2010)
Poster: 'Short Rotation Coppice (SRC) in the Netherlands' (Publicaties > Overige)
Resultaten monitoring groei en opbrengst wilgenplantage EC1 Flevo-energiehout groeiseizoen 2007 (Rapporten > Rapporten: 2008)
Monitoring of the biosaline (agro) forestry experiment in the Colorado River Delta, Mexico (Rapporten > Rapporten: 2008)
Energiehout biodiverser dan gedacht (Publicaties > Artikelen)
Wilgengriend op landbouwgrond (Verslagen)
Groei- en opbrengstmetingen en Biodiversiteitsmonitoring energieplantages (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Business case biomassa Beekbergse poort (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Agrosaline bosbouw (bosaanleg) in Mexico (Projecten > Bosuitbreiding)
Veel energiehout in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 2004)
Samenvatting van de resultaten van zes jaar onderzoek naar energieteelt (Boeken > Overige)
Samenvatting van de resultaten van zes jaar onderzoek naar energieteelt (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Fase 2 van het project Flevo-energieteelt (Rapporten > Rapporten: 2002)
Financiële analyse en risicoprofiel van het project Flevo-energieteelt (Rapporten > Rapporten: 2002)
SWOT-analyse van de Profactus benadering (Rapporten > Rapporten: 2002)
Praktijkexperiment met het eerste jaar onderhoud van energieplantages (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkexperiment aanleg en onderhoud van een energieplantage in Zevenbergen (Rapporten > Rapporten: 2001)
Effect van verbrandings-as op de groei van populier en wilg middels een kasproef (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkexperiment met de terugvorming van een energieplantage naar landbouwgrond (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkproef met oogstmachine uit de griendcultuur (Rapporten > Rapporten: 2001)
Bemestingsproef met energieteelt in Boxtel (Rapporten > Rapporten: 2001)
Praktijkexperiment onderhoud energieplantage Zevenbergen (Rapporten > Rapporten: 2001)
Eindrapport Project Flevo Energiehout 2000 (Rapporten > Rapporten: 2001)
Energieteelt in de praktijk (Rapporten > Rapporten: 2001)
Combiteelt biedt kansen (Bosberichten > Bosberichten: 1999)
Biomassa, de zonnebatterij! (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
Perspectieven voor energieplantages (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
Brandhout, perspectieven voor houtteelt en energieproduktie? (Bosberichten > Bosberichten: 1994)