marktonderzoek

Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2017) (Projecten > Duurzame ketens)
VVNH monitoring 2018 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Meer hout uit het Nederlandse bos (Publicaties > Artikelen)
Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050 (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Zagerijen trekken zich weinig aan van vertrek grootste zagerij (Publicaties > In de Pers)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Houtstromen in kaart brengen (Rapporten > Rapporten: 2017)
Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Analyse van de Belgische markt voor hout en houtproducten (Projecten > Gegevensvoorziening)
Dutch sustainably sourced timber consumption grows to 83% in a decade (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Statistische ondersteuning ETTF (Projecten > Gegevensvoorziening)
Uitvoering ISC enquête 2017 (Projecten > Gegevensvoorziening)
De Nederlandse rondhoutzagerijsector (Rapporten > Rapporten: 2017)
Duurzaam geproduceerd hout: in tien jaar naar 83% (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Lesser known timber species Suriname (phase 2 and 3) (Projecten > Duurzame ketens)
Independent Timber Market Monitoring (IMM) (Projecten > Gegevensvoorziening)
VVNH monitoring 2016 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Marktscan afvalhout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Eco2eco: Vraag en aanbod op de houtmarkt (Projecten > Gegevensvoorziening)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015 (Rapporten > Rapporten: 2016)
Verbrauch von Holz und Holzprodukten in den Niederlanden (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Ontwikkeling infographics houtige biomassa (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Toekomst hout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Consumptie van hout en houtproducten in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2015) (Projecten > Duurzame ketens)
Herkomst tropisch hout op nederlandse markt (2015) (Projecten > Gegevensvoorziening)
1 miljoen ton houtige biomassa op de Nederlandse markt in 2014 (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
VVNH monitoring 2015 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Lesser known timber species Suriname (phase 1) (Projecten > Duurzame ketens)
Sustainable Tropical Timber Trade Mission to Suriname (Projecten > Duurzame ketens)
Marktvraag, beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hout (Rapporten > Rapporten: 2015)
Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 (Rapporten > Rapporten: 2015)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2013 (Rapporten > Rapporten: 2015)
Driekwart gezaagd hout en platen op Nederlandse markt duurzaam (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Almost 75% of timber on the Dutch market sustainably produced (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Uitvoering ISC enquête 2015 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Onderzoek beschikbaarheid en meer prijs van gecertificeerd (tropisch) hout (Projecten > Duurzame ketens)
Trade mission Suriname (Uncategorised)
Motieven achter de inkoop van niet gecertificeerd (tropisch) hout (Projecten > Duurzame ketens)
Afzetmarkten van hout in Nederland (Projecten > Duurzame ketens)
Belgium beats certified deadline by six years (Publicaties > In de Pers)
Over a Quarter of the Wood on the Belgian Market Carries the PEFC Label! (Publicaties > In de Pers)
Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012 (Rapporten > Rapporten: 2014)
De markt van resthout en gebruikt hout in 2012 (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
De markt van resthout en gebruikt hout in 2012 (Rapporten > Rapporten: 2014)
VVNH monitoring 2de helft 2014 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt (2013) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2013) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Duurzaamhout in België (Publicaties > In de Pers)
Meting duurzaam hout in België (Publicaties > In de Pers)
Marktstudie België (Projecten > Gegevensvoorziening)
Update statistiek van resthout en gebruikt hout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Meer waarde met cascadering in de hout- en energieketen (Publicaties > Artikelen)
PEFC the Preferred Choice for Certified Timber in the Netherlands (Publicaties > In de Pers)
Cascadering (Projecten > Duurzame ketens)
Omvang houtstromen in Nederland (Projecten > Duurzame ketens)
Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt (Projecten > Gegevensvoorziening)
Recycling Gebruikt Hout (Projecten > Duurzame ketens)
Houtbalans PBL (Projecten > Gegevensvoorziening)
Updates ‘Forest in Mind’ Canadese ambassade (Projecten > Duurzame ketens)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011 (Rapporten > Rapporten: 2013)
De markt voor gezaagd loofhout in Nederland (Projecten > Duurzame ketens)
Tailored Intelligence Study on Tropical Timber (Rapporten > Rapporten: 2013)
Marktaandeel duurzaam geproduceerd hout nagenoeg verdubbeld (Bosberichten > Bosberichten: 2013)
Market share of sustainably produced timber doubled in three years: government target exceeded (Bosberichten > Bosberichten: 2013)
CBI scenario planning: Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries (Rapporten > Rapporten: 2013)
Planifición de escenarios del CBI: Impacto del Reglamento Europeo de la Madera para los exportadores PyMEs de madera en países en vías de desarrollo (Rapporten > Rapporten: 2013)
Op weg naar 32 PJ uit bos, natuur, landschap en de houtketen in 2020! Stand van zaken in de NBLH-sector in 2011 (Rapporten > Rapporten: 2012)
Nederlandse houtstromen in beeld (Rapporten > Rapporten: 2012)
Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2011) (Projecten > Duurzame ketens)
Monitoring voortgang 32 PJ biomassa in 2020 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Tailored Intelligence Tropical Timber (Projecten > Gegevensvoorziening)
CBI Scenario planning: Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries (Projecten > Gegevensvoorziening)
Evaluatie Bouwprojecten partners FSC Nederland (Rapporten > Rapporten: 2012)
Presentatie - Methode marktmeting duurzaam geproduceerd hout en papier (Verslagen)
A Database for Sustainably Produced Timber: Assisting the Implementation of Timber Procurement Policy (Publicaties > Artikelen)
Projectevaluaties partners FSC Nederland (Projecten > Duurzame ketens)
Is er in de toekomst voldoende hout voor iedereen? (Bosberichten > Bosberichten: 2011)
Will there be enough wood (for all)? (Publicaties > Artikelen)
Schatplaats duurzaam geproduceerd hout (www.houtdatabase.nl) (Publicaties > Artikelen)
Real potential for changes in growth and use of EU forests - EUwood - Final report (Rapporten > Rapporten: 2010)
Marktaandeel gecertificeerd hout meer dan verdubbeld (Bosberichten > Bosberichten: 2010)
Real potential for changes in growth and use of EU forests - EUwood - Methodology report (Rapporten > Rapporten: 2010)
Marktanteil von zertifiziertem Holz mehr als verdoppelt (Bosberichten > Bosberichten: 2010)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 (Rapporten > Rapporten: 2010)
Market share of certified wood more than doubles (Bosberichten > Bosberichten: 2010)
Rekenmodel Biomassapotentieel (Projecten > Gegevensvoorziening)
Biomassapotentieel Belgisch Limburg (Projecten > Duurzame ketens)
VVNH, NBVT, UVW en VROM ondertekenen intentieverklaring (Publicaties > In de Pers)
Gecertificeerd hout en plaatmateriaal zijn goed voor 15% van Belgisch verbruik (Publicaties > In de Pers)
Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008 (Rapporten > Rapporten: 2009)
Marktstudie Duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2008 (Projecten > Duurzame ketens)
Het juiste hout op de juiste plaats (Rapporten > Rapporten: 2009)
EUwood (Projecten > Gegevensvoorziening)
Uitbreiding RWS database ‘Houtsoorten voor de GWW-Sector’ met toepassingen in de bouw en utiliteitsbouw en toegankelijk maken via het internet (Projecten > Duurzame ketens)
Dik hout vraagt kwaliteitsbeheer (Boeken > Overige)
VVNH rapportage 2007 en VVNH halfjaarrapportage 2008 voor duurzaam geproduceerd hout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Veluws Hout, Natuurlijk! (Publicaties > Artikelen)
Tropisch hout alleen daar waar het hoort (Projecten > Duurzame ketens)
Te Dik Hout? (Rapporten > Rapporten: 2008)
De populier, boom van het volk (Publicaties > Artikelen)
Rijkswaterstaat stopt goed en fout hout in databank (Publicaties > In de Pers)
Veluws hout, natuurlijk (Publicaties > Artikelen)
Veluwe hout natuurlijk; Gebouwd met Nederlands hout (Publicaties > In de Pers)
Markets for recovered wood in Europe: case studies for The Netherlands and Germany based on the BioXchange project (Publicaties > Artikelen)
Veluwse bomen leveren dakpannen (Publicaties > In de Pers)
Studie dik hout (Projecten > Duurzame ketens)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt 2005 (Rapporten > Rapporten: 2006)
Houtprijzen (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Zelfvoorzieningsgraad (Projecten > Gegevensvoorziening)
Bosbouw in Bosnië-Herzegovina (Bosberichten > Bosberichten: 2006)
Intranet applicatie houtsoorten voor de GWW sector (Projecten > Duurzame ketens)
Sterke groei import van bewerkte houtproducten (Bosberichten > Bosberichten: 2006)
Ondersteuning VVNH beleidsplan (Projecten > Gegevensvoorziening)
Biomassa in China (Projecten > Gegevensvoorziening)
Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2005) (Projecten > Duurzame ketens)
Veluws Hout, Natuurlijk! (Projecten > Het bosbedrijf)
De bos- en houtsector in Europa: wat staat ons te wachten? (Bosberichten > Bosberichten: 2005)
India: onopgemerkte gigant (Bosberichten > Bosberichten: 2005)
Bosstatistieken Jaakko Poyry (Projecten > Gegevensvoorziening)
Russische Federatie (Bosberichten > Bosberichten: 2004)
EFFECT-EU Forest renewable energy (Projecten > Gegevensvoorziening)
Houten innovaties langs de snelweg: marktonderzoek naar DWW houtinnovaties (Rapporten > Rapporten: 2003)
Herkomst meranti en vurenhout (Projecten > Duurzame ketens)
Kappen met illegaal hout (Bosberichten > Bosberichten: 2003)
Markt populierenhout onder druk (Rapporten > Rapporten: 2003)
Landeninfo VVNH (Projecten > Duurzame ketens)
Marktstudie oud hout, resthout en boshout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Besparing op meranti en vuren in renovaties (Rapporten > Rapporten: 2003)
Marktonderzoek DWW-innovaties (Projecten > Duurzame ketens)
Sloophout is Goed Hout! (Rapporten > Rapporten: 2002)
Marktstudie naar beschikbaarheid populierenhout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Resultaten uit het Meetnet Functievervulling Bos (Bosberichten > Bosberichten: 2002)
Nederland houtgebruik in beeld (Boeken > Publieksboeken)
Houtverbruik meubel- en emballageindustrie (Bosberichten > Bosberichten: 2001)
R&D: een kwestie van gezond ondernemen?! Stimuleringsregelingen voor houtbedrijven (Bosberichten > Bosberichten: 2001)
MeetNet Functievervulling (MFV) (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Plato populierenpaal (Rapporten > Rapporten: 2001)
Versterking houtketens in de tuinbranche en waterbouw (Rapporten > Rapporten: 2001)
Afval- en resthout in Nederland groeit: de uitvoer van ‘RES’ groeit mee (Bosberichten > Bosberichten: 2001)
Marktstudie oud hout en resthout (Rapporten > Rapporten: 2001)
Marktsituatie gecertificeerd hout in Nederland Stand van zaken en verwachtingen (Rapporten > Rapporten: 2001)
Eindrapport "Actieplan populier" (Rapporten > Rapporten: 2000)
Houtgebruik voor kozijnen in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2000)
Hout in de herkansing (Rapporten > Rapporten: 2000)
EU Energy policy impacts on the forest-based industries (Rapporten > Rapporten: 2000)
Impacts of the Kyoto Protocol on the Dutch forest-based sector (Rapporten > Rapporten: 2000)
Populier bedreigd (Rapporten > Rapporten: 2000)
Bos van toen (Boeken > Publieksboeken)
Minder Nederlands hout, meer import (Bosberichten > Bosberichten: 1999)
Het Wateren Van Hout (Publicaties > Overige)
Ik kan niet genoeg Nederlands rondhout kopen! (Bosberichten > Bosberichten: 1999)
Onzekerheid overheerst internationale houtmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 1998)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1997 (Bosberichten > Bosberichten: 1998)
Bos- en houtpanorama rijk aan perspectieven (Bosberichten > Bosberichten: 1998)
Ontbossing in tropen schrijdt voort FAO rapporteert over bossen en bosbouwindustrie in de wereld (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
Europese houtoogst nadert recordhoogte: Positieve kentering op de Europese houtmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
Heftige en snelle schommelingen op de internationale houtmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1995 (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Toekomstige beschikbaarheid van hout 2 (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Toekomstige beschikbaarheid van hout 1 (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Landenoriëntatie Bos en Hout (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Surfen naar de FAO in Rome (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Internationale Houtmarktontwikkelingen (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
De Russische federatie, een sluimerende woudreus (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1994 (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
Tropisch hout in de schijnwerpers (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Internationale houtmarkt op drift (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Houtplantages in de wereld (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1993. (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Malaise treft houtmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
Markt van tropisch hout: een Aziatische zaak (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1992 (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
Nederlandse rondhoutverwerking in 1991 (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
De wereldhandel in tropisch hout (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Bos en hout per land en gebied (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Bosbouw in Honduras: veel mogelijkheden, maar nog weinig kansen (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Bos en hout in Japan (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
Houtresten en houtafval, bijprodukten met meerwaarde (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1990 (2) (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1990 (1) (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
Bos en Hout in Noord Amerika (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
Toekomstige beschikbaarheid van hout (Bosberichten > Bosberichten: 1990)
De verwerking van Rondhout in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 1990)
De Zweedse bosbouw (Bosberichten > Bosberichten: 1990)
De Nederlandse houtmarkt in 1989 (Bosberichten > Bosberichten: 1990)
Tropisch hout en de Europese Gemeenschap (Bosberichten > Bosberichten: 1989)
ITTO de zesde zitting van de international tropical timber council (Bosberichten > Bosberichten: 1989)
De in en uitvoer van rondhout en gezaagd hout in 1988 (Bosberichten > Bosberichten: 1989)
Nieuwe belemmeringen voor de houtproduktie (Bosberichten > Bosberichten: 1989)
Over de houtmarkt van vandaag en morgen (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
De houtstroom van eiken, grenen en essen in 1986 (II) (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
De houtstroom van eiken, grenen en essen in 1986 (I) (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
Obstakels voor houtproduktie en houtoogst in het Nederlandse bos (II) (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
Obstakels voor houtproduktie en houtoogst in het Nederlandse bos (I) (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
De in en uitvoer van zaaghout en gezaagd hout in 1987 (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
Houtverbruik per mens (II) (Bosberichten > Bosberichten: 1988)
Nederland, één van de grootste importeurs van houtprodukten (Bosberichten > Bosberichten: 1988)