statistieken

Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2017) (Projecten > Duurzame ketens)
VVNH monitoring 2018 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Meer hout uit het Nederlandse bos (Publicaties > Artikelen)
Actualisatie houtindicatoren voor Compendium voor de Leefomgeving (Projecten > Gegevensvoorziening)
Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050 (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
De Nederlandse rondhoutketen (Publicaties > Artikelen)
Zagerijen trekken zich weinig aan van vertrek grootste zagerij (Publicaties > In de Pers)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters (Rapporten > Rapporten: 2017)
Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen – Houtstromen in kaart brengen (Rapporten > Rapporten: 2017)
Analyse van de Belgische markt voor hout en houtproducten (Projecten > Gegevensvoorziening)
Dutch sustainably sourced timber consumption grows to 83% in a decade (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Potentieel van houtige biomassa in Gelderland (Rapporten > Rapporten: 2017)
Statistische ondersteuning ETTF (Projecten > Gegevensvoorziening)
Uitvoering ISC enquête 2017 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Biomassapotentieel Gelderland (Projecten > Gegevensvoorziening)
De Nederlandse rondhoutzagerijsector (Rapporten > Rapporten: 2017)
Duurzaam geproduceerd hout: in tien jaar naar 83% (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Independent Timber Market Monitoring (IMM) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Zevende Nationale Bosinventarisatie (Projecten > Gegevensvoorziening)
Biomassapotentieel Overijssel (Projecten > Gegevensvoorziening)
VVNH monitoring 2016 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Marktscan afvalhout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Eco2eco: Vraag en aanbod op de houtmarkt (Projecten > Gegevensvoorziening)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015 (Rapporten > Rapporten: 2016)
Ontwikkeling infographics houtige biomassa (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Zagerijen onmisbare schakel in de rondhoutketen (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Toekomst hout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2015) (Projecten > Duurzame ketens)
Herkomst tropisch hout op nederlandse markt (2015) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Jaarlijkse datalevering PBL (Projecten > Gegevensvoorziening)
VVNH monitoring 2015 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Review Hoofdstuk 6 State of Europe’s Forests 2015 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Sterke toename verbruik rondhout voor houtvezelproducten (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2013 (Rapporten > Rapporten: 2015)
Driekwart gezaagd hout en platen op Nederlandse markt duurzaam (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Almost 75% of timber on the Dutch market sustainably produced (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Houtstatistieken voor de VVNH (Projecten > Gegevensvoorziening)
Uitvoering ISC enquête 2015 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2015-2019) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Kerngegevens 2015 (Publicaties > Kerngegevens)
Reactie van Probos op berichtgeving in pers! (Publicaties > In de Pers)
Import of secondary timber products by the EU28 (Rapporten > Rapporten: 2014)
Rondhoutverwerking en bos groeien uit elkaar (Publicaties > Artikelen)
Rundholtzverarbeitung und Wald wachsen in den Niederlanden auseinander (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Afzetmarkten van hout in Nederland (Projecten > Duurzame ketens)
Rondhoutverwerking en bos groeien uit elkaar (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Zesde Nederlandse Bosinventarisatie: methoden en basisresultaten (Rapporten > Rapporten: 2014)
Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050 (Rapporten > Rapporten: 2014)
Belgium beats certified deadline by six years (Publicaties > In de Pers)
Over a Quarter of the Wood on the Belgian Market Carries the PEFC Label! (Publicaties > In de Pers)
Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Database Nederlandse Bosinventarisatie 2006 2012 (Publicaties > Overige)
Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012 (Rapporten > Rapporten: 2014)
De markt van resthout en gebruikt hout in 2012 (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
De markt van resthout en gebruikt hout in 2012 (Rapporten > Rapporten: 2014)
VVNH monitoring 2de helft 2014 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt (2013) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2013) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Ruim 86% import uit duurzaam beheerd bos (Publicaties > In de Pers)
Duurzaamhout in België (Publicaties > In de Pers)
Meting duurzaam hout in België (Publicaties > In de Pers)
Marktstudie België (Projecten > Gegevensvoorziening)
Update statistiek van resthout en gebruikt hout (Projecten > Gegevensvoorziening)
UNECE Socio Econ indicators (Projecten > Gegevensvoorziening)
VVNH rapportage voor duurzaam geproduceerd hout (Projecten > Duurzame ketens)
Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (Projecten > Gegevensvoorziening)
Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2012-2014) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Afstemming vraag en aanbod rondhout van belang (Bosberichten > Bosberichten: 2013)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011 (Rapporten > Rapporten: 2013)
Tailored Intelligence Study on Tropical Timber (Rapporten > Rapporten: 2013)
CBI scenario planning: Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries (Rapporten > Rapporten: 2013)
Planifición de escenarios del CBI: Impacto del Reglamento Europeo de la Madera para los exportadores PyMEs de madera en países en vías de desarrollo (Rapporten > Rapporten: 2013)
Op weg naar 32 PJ uit bos, natuur, landschap en de houtketen in 2020! Stand van zaken in de NBLH-sector in 2011 (Rapporten > Rapporten: 2012)
Nederlandse houtstromen in beeld (Rapporten > Rapporten: 2012)
Bosomvorming in Nederland (Projecten > Gegevensvoorziening)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2011 (Rapporten > Rapporten: 2012)
Niederlande: Waldausbreitung versus Entwaldung (Publicaties > Artikelen)
Licht herstel rondhoutsector, groeiende vraag naar douglas en lariks (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
Monitoring voortgang 32 PJ biomassa in 2020 (Projecten > Gegevensvoorziening)
Tailored Intelligence Tropical Timber (Projecten > Gegevensvoorziening)
Bosuitbreiding versus ontbossing in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
CBI Scenario planning: Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries (Projecten > Gegevensvoorziening)
Niederlande: Waldausbreitung versus Entwaldung (Bosberichten > Bosberichten: 2012)
Bosomvorming zonder compensatie (Rapporten > Rapporten: 2012)
De staat van onze bossen (Publicaties > Artikelen)
FutMon activiteiten in Nederland in 2009 en 2010 (Rapporten > Rapporten: 2011)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2010 (Rapporten > Rapporten: 2011)
Is er in de toekomst voldoende hout voor iedereen? (Bosberichten > Bosberichten: 2011)
Ondersteuning statistische verwerking 2de Vlaamse bosinventarisatie (Projecten > Gegevensvoorziening)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2009 (Rapporten > Rapporten: 2010)
Review Hoofdstuk 6 State of Europe’s Forests 2011 (Projecten > Duurzame ketens)
Crisis werkt ook in rondhoutverwerking door (Bosberichten > Bosberichten: 2010)
Krise wirkt sich auf Rundholzverarbeitung aus (Bosberichten > Bosberichten: 2010)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 (Rapporten > Rapporten: 2010)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2008 (Rapporten > Rapporten: 2009)
Gecertificeerd hout en plaatmateriaal zijn goed voor 15% van Belgisch verbruik (Publicaties > In de Pers)
Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008 (Rapporten > Rapporten: 2009)
De rondhoutverwerkende industrie in 2008 (Rapporten > Rapporten: 2009)
Marktstudie Duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2008 (Projecten > Duurzame ketens)
Future Forest Monitoring (FutMon) (Projecten > Gegevensvoorziening)
Gevolgen van de economische crisis voor de houtmarkt (Publicaties > Artikelen)
Verwerking rondhout daalt maar aandeel gecertificeerd hout neemt toe (Bosberichten > Bosberichten: 2009)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2007 (Rapporten > Rapporten: 2008)
Beheer LNV-bestanden (Projecten > Gegevensvoorziening)
VVNH rapportage 2007 en VVNH halfjaarrapportage 2008 voor duurzaam geproduceerd hout (Projecten > Gegevensvoorziening)
China met eigen ogen (Bosberichten > Bosberichten: 2008)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2006 (Rapporten > Rapporten: 2007)
Markets for recovered wood in Europe: case studies for The Netherlands and Germany based on the BioXchange project (Publicaties > Artikelen)
De rondhoutverwerkende industrie in 2006 (Rapporten > Rapporten: 2007)
Statistieken bevestigen prijsstijging rondhout (Bosberichten > Bosberichten: 2007)
Ruim 13% gecertificeerd hout op de Nederlandse markt (Bosberichten > Bosberichten: 2007)
Sustainable timber on the Dutch market in 2005 (Bosberichten > Bosberichten: 2007)
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt 2005 (Rapporten > Rapporten: 2006)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2005 (Rapporten > Rapporten: 2006)
De rondhoutverwerkende industrie in 2005 (Rapporten > Rapporten: 2006)
Zelfvoorzieningsgraad (Projecten > Gegevensvoorziening)
Forse prijsstijgingen op de rondhoutmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 2006)
Bosbouw in Bosnië-Herzegovina (Bosberichten > Bosberichten: 2006)
Sterke groei import van bewerkte houtproducten (Bosberichten > Bosberichten: 2006)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2004 (Rapporten > Rapporten: 2005)
De rondhoutverwerkende industrie in 2004 (Rapporten > Rapporten: 2005)
Nederlandse rondhoutverwerking in 2004 (Bosberichten > Bosberichten: 2005)
Ondersteuning VVNH beleidsplan (Projecten > Gegevensvoorziening)
Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2005) (Projecten > Duurzame ketens)
De bos- en houtsector in Europa: wat staat ons te wachten? (Bosberichten > Bosberichten: 2005)
India: onopgemerkte gigant (Bosberichten > Bosberichten: 2005)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2003 (Rapporten > Rapporten: 2004)
De rondhoutverwerkende industrie in 2003 (Rapporten > Rapporten: 2004)
Bosstatistieken Jaakko Poyry (Projecten > Gegevensvoorziening)
China's houthonger (Bosberichten > Bosberichten: 2004)
Russische Federatie (Bosberichten > Bosberichten: 2004)
EFFECT-EU Forest renewable energy (Projecten > Gegevensvoorziening)
Rondhout verwerkers verrassend positief (Bosberichten > Bosberichten: 2004)
De rondhoutverwerkende industrie in 2002 (Rapporten > Rapporten: 2003)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2002 (Rapporten > Rapporten: 2003)
CD-ROM Nederlands Bos in Beeld (Projecten > Gegevensvoorziening)
Bos in Beeld - digitaal (Boeken > Publieksboeken)
Houten innovaties langs de snelweg: marktonderzoek naar DWW houtinnovaties (Rapporten > Rapporten: 2003)
Herkomst meranti en vurenhout (Projecten > Duurzame ketens)
Gebruik Meetnet Functievervulling Bos en Meetnet Bosvitaliteit in beeld (Rapporten > Rapporten: 2003)
Landeninfo VVNH (Projecten > Duurzame ketens)
Marktstudie oud hout, resthout en boshout (Projecten > Gegevensvoorziening)
Houtverwerkers laten het hoofd hangen (Bosberichten > Bosberichten: 2003)
Handelsgegevens voor de Nederlandse houtmarkt over 2000, 2001 en het 1e halfjaar 2002 (Rapporten > Rapporten: 2003)
Besparing op meranti en vuren in renovaties (Rapporten > Rapporten: 2003)
De rondhoutverwerkende industrie in 2001 (Rapporten > Rapporten: 2002)
Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2001 (Rapporten > Rapporten: 2002)
Marktonderzoek DWW-innovaties (Projecten > Duurzame ketens)
Resultaten uit het Meetnet Functievervulling Bos (Bosberichten > Bosberichten: 2002)
Rondhoutverwerkers in het nauw (Bosberichten > Bosberichten: 2002)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 2000 (Rapporten > Rapporten: 2001)
Houtgebruik voor meubelen in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2001)
Stormen hebben tol geëist (Bosberichten > Bosberichten: 2001)
Marktstudie oud hout en resthout (Rapporten > Rapporten: 2001)
Handelsgegevens voor de Belgische houtmarkt over 1998, 1999 en het 1e halfjaar 2000 (Rapporten > Rapporten: 2001)
Handelsgegevens voor de Nederlandse houtmarkt over 1998, 1999 en het 1e halfjaar 2000 (Rapporten > Rapporten: 2001)
Certificeren van opgesnoeide opstanden Een concept handleiding voor het veldwerk (Rapporten > Rapporten: 2000)
Houtgebruik voor kozijnen in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2000)
Méér bos trekt hout- en papiersector uit de klimaatput (Bosberichten > Bosberichten: 2000)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1999 (Rapporten > Rapporten: 2000)
EU Energy policy impacts on the forest-based industries (Rapporten > Rapporten: 2000)
Meer inlands hout verwerkt (Bosberichten > Bosberichten: 2000)
Minder Nederlands hout, meer import (Bosberichten > Bosberichten: 1999)
Ik kan niet genoeg Nederlands rondhout kopen! (Bosberichten > Bosberichten: 1999)
Onzekerheid overheerst internationale houtmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 1998)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1997 (Bosberichten > Bosberichten: 1998)
Bos- en houtpanorama rijk aan perspectieven (Bosberichten > Bosberichten: 1998)
Ontbossing in tropen schrijdt voort FAO rapporteert over bossen en bosbouwindustrie in de wereld (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
Europese houtoogst nadert recordhoogte: Positieve kentering op de Europese houtmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
Bos-, hout- en papiersector compenseert eigen CO2-uitstoot (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1996 (Bosberichten > Bosberichten: 1997)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1995 (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Toekomstige beschikbaarheid van hout 2 (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Toekomstige beschikbaarheid van hout 1 (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Landenoriëntatie Bos en Hout (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Surfen naar de FAO in Rome (Bosberichten > Bosberichten: 1996)
Internationale Houtmarktontwikkelingen (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
De Russische federatie, een sluimerende woudreus (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1994 (Bosberichten > Bosberichten: 1995)
Tropisch hout in de schijnwerpers (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Internationale houtmarkt op drift (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Houtplantages in de wereld (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1993. (Bosberichten > Bosberichten: 1994)
Malaise treft houtmarkt (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
Stroom uit de boom? (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
Markt van tropisch hout: een Aziatische zaak (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1992 (Bosberichten > Bosberichten: 1993)
Nederlandse rondhoutverwerking in 1991 (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
De wereldhandel in tropisch hout (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Bos en hout per land en gebied (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Bosbouw in Honduras: veel mogelijkheden, maar nog weinig kansen (Bosberichten > Bosberichten: 1992)
Bos en hout in Japan (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
Houtresten en houtafval, bijprodukten met meerwaarde (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1990 (2) (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1990 (1) (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
Bos en Hout in Noord Amerika (Bosberichten > Bosberichten: 1991)
Toekomstige beschikbaarheid van hout (Bosberichten > Bosberichten: 1990)
De verwerking van Rondhout in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 1990)
De Zweedse bosbouw (Bosberichten > Bosberichten: 1990)