vakkennis

cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Evenementen & cursussen > Cursussen)
Probos geeft 3 workshops op beheerdersdag (Evenementen & cursussen > Evenementen)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Evenementen & cursussen > Evenementen)
Probos wint de Nationale Bosbeheerquiz (Publicaties > Overige)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen Pro Silva beheer (Verslagen)
Houtkennis in de verjonging van de bos- en houtsector (Publicaties > Artikelen)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Presentatie ‘Praktijkboek Bosbeheer’ (Publicaties > In de Pers)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding duizendknoop (Rapporten > Rapporten: 2017)
Digitaliseren tijdschrift Populier en actualiseren website populierenland (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Parktijkboek Bosbeheer (Boeken > Praktijkboeken)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Nieuwe machines, apps en andere innovaties op de Elmia Wood 2017 (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Drones in het bosbeheer (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)
Praktijkraadsel- buisbijltje (Publicaties > In de Pers)
Ellen Desie wint toekomstboom (Publicaties > In de Pers)
Nieuwe perspectieven (Publicaties > In de Pers)
cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Lancering website www.bosnatuurapps.nl (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (7 september 2016) (Verslagen)
Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
cursus: Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed (Publicaties > Overige)
Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden (Publicaties > In de Pers)
Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Liniaal "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
Apps in het Nederlandse Natuurbeheer (Publicaties > In de Pers)
Varkens inzetten tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg (Publicaties > In de Pers)
Apps in het Nederlandse natuurbeheer (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Varkens als wapen tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (10 juni) (Verslagen)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (3 juni) (Verslagen)
Duizendknoop steekt weer de kop op (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Verslagen)
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar? (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Boscursusgids 2015 (Publicaties > Overige)
Strijd tegen duizendknoop: Invasie exoot nauwelijks te stuiten (Publicaties > In de Pers)
Poster "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
(Scholte) bossen van Winterswijk, erfgoed voor de toekomst (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Lanenbeheer voor vleermuizen (Verslagen)
Boscursusgids 2014 (Publicaties > Overige)
Zonder scholing geen duurzaam bosbeheer! (Publicaties > Artikelen)
Innovaties op Elmia Wood 2013 (Publicaties > Artikelen)
Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop wil niet wijken (Publicaties > In de Pers)
Vijf vragen over 'De onuitroeibare duizendknoop' (Publicaties > In de Pers)
Poster "U vindt duurzaamheid eigentijds?" (Publicaties > Overige)
Beplantingen op verdedigingswerken (Boeken > Praktijkboeken)
De aanleg van nieuwe bossen (Boeken > Praktijkboeken)
Bosbeheer en biodiversiteit (Boeken > Praktijkboeken)
Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer (Boeken > Praktijkboeken)
Hakhout; Suggesties voor het beheer (Boeken > Praktijkboeken)
De aanleg van geïntegreerde bossen (Boeken > Praktijkboeken)
Innovaties op Elmia Wood 2013 (Bosberichten > Bosberichten: 2013)
Poster boshistorie jaren '50 stijl (Publicaties > Overige)
Verkenning praktijkproef Duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Bosgeschiedenis en erfgoed; Handreikingen voor (veld)onderzoek (Boeken > Praktijkgidsen)
Cultural heritage in sustainable forest management; The Dutch perspective (Boeken > Praktijkgidsen)
Das kulturelle Erbe in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung; Eine niederländische Perspektive (Boeken > Praktijkgidsen)
Le patrimoine culturel dans la gestion durable de la forêt; Le point de vue hollandais (Boeken > Praktijkgidsen)
Empirisch bosonderzoek moet terugkomen (Publicaties > In de Pers)
Boscursusgids 2013 (Publicaties > Overige)
Cursus cultuurhistorie in het bosbeheer (Verslagen)
Van heide tot lusthof; landgoederen in het Renkums beekdal (Boeken > Publieksboeken)
Boscursusgids 2012 (Publicaties > Overige)
Ongenode gasten in het landschap (Publicaties > Artikelen)
Invasieve groene gasten, hoe gaan we ermee om? (Publicaties > Artikelen)
Boswachters op oorlogspad tegen buitenlandse bezetters (Publicaties > In de Pers)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Verslagen)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Rapporten > Rapporten: 2011)
Boswallen; handreikingen voor het beheer (Boeken > Praktijkgidsen)
Invasieve plantensoorten; handreikingen voor het beheer (Boeken > Praktijkgidsen)
Cursus cultuurhistorie in het bosbeheer (Verslagen)
Cursus bosbeheer en biodiversiteit (Verslagen)
Nieuw product van dikke grove den (Projecten > Duurzame ketens)
Bestrijding invasieve soorten (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Poster 'S(up)port for Nature' jaren '50 stijl (Publicaties > Overige)
Cursus bosbeheer en biodiversiteit (Verslagen)
Boscursus (Projecten > Het bosbedrijf)
Cursus bosbeheer en biodiversiteit (Verslagen)
BUS - yearbook 2006-2007 (Boeken > Overige)
Dik hout vraagt kwaliteitsbeheer (Boeken > Overige)
Poster Boscursus jaren '50 stijl (Publicaties > Overige)
Bosbranden hot item (Publicaties > Artikelen)
BUS workshop “FOSFAAT en BIO-ENERGIE” (Verslagen)
BUS - yearbook 2004-2005 (Boeken > Overige)
Dutch forest and nature areas (Boeken > Publieksboeken)
Hoe denken particuliere boseigenaren over houtoogst? (Publicaties > Artikelen)
Nieuw bos in bestemmingsplan (Publicaties > In de Pers)
Amerikaanse vogelkers : bestrijden of beheren? (Publicaties > Artikelen)
KISBos Demodag succesvol! Grote demodag bos- en natuurbeheer (Verslagen)
Software Woodstock (Publicaties > Overige)
Secretariaat Biomassa Upstream Stuurgroep (BUS) (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Hout in de opleidingen, deel 1 en deel 2 (Rapporten > Rapporten: 2001)
R&D: een kwestie van gezond ondernemen (Rapporten > Rapporten: 2000)
De ware liefhebber (Publicaties > Artikelen)
Bos van toen (Boeken > Publieksboeken)