reductie ziekten plagen calamiteiten

Fallopia gaat niet meer weg (Publicaties > In de Pers)
Lancering website www.bosnatuurapps.nl (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik (Projecten > Beter Bos)
Goed plantmateriaal cruciaal voor duurzaam bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden (Publicaties > In de Pers)
Bestellen van bosplantsoen; Handvaten voor de praktijk (Boeken > Praktijkgidsen)
Apps in het Nederlandse Natuurbeheer (Publicaties > In de Pers)
Varkens inzetten tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg (Publicaties > In de Pers)
Varkens als wapen tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop steekt weer de kop op (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar? (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Strijd tegen duizendknoop: Invasie exoot nauwelijks te stuiten (Publicaties > In de Pers)
Onderzoek effect bestrijdingsmethode Trosbosbes (Projecten > Beter Bos)
Stimuleren gebruik Rassenlijst (Projecten > Beter Bos)
Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Projecten > Beter Bos)
Duizendknoop wil niet wijken (Publicaties > In de Pers)
Vijf vragen over 'De onuitroeibare duizendknoop' (Publicaties > In de Pers)
Verkenning praktijkproef Duizendknoop (Projecten > Beter Bos)
Knelpunten gebruik duurzaam plantsoen (Projecten > Beter Bos)
Ongenode gasten in het landschap (Publicaties > Artikelen)
Invasieve groene gasten, hoe gaan we ermee om? (Publicaties > Artikelen)
Boswachters op oorlogspad tegen buitenlandse bezetters (Publicaties > In de Pers)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Verslagen)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Rapporten > Rapporten: 2011)
Invasieve plantensoorten; handreikingen voor het beheer (Boeken > Praktijkgidsen)
Natuurbeheer uit de brand (Publicaties > Artikelen)
Bestrijding invasieve soorten (Projecten > Beter Bos)
Inventarisatie van de ontstaans- en escalatierisico’s van natuurbranden op de Veluwe (Rapporten > Rapporten: 2009)
Herstel door brand verwoest natuurgebied bij Schoorl gaat tientallen jaren duren (Publicaties > In de Pers)
Inventarisatie van de risico’s van natuurbranden op de Veluwe (Projecten > Beter Bos)