Publicaties Bosberichten

Vanaf 1982 zijn alle BosBerichten gedigitaliseerd en te downloaden.
Meld u aan voor onze digitale Bosberichten

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is door velen hard gewerkt om het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt te vergroten. En niet zonder resultaat. Uit de meest recente cijfers over 2015 blijkt het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout 83,3% voor gezaagd hout en plaatmateriaal en 65,4% voor papier en karton te zijn. Een enorme groei ten opzichte van de situatie in 2005.

In het Zweedse Jönköping vindt elke vier jaar de grootste bosbouwbeurs ter wereld plaats. Van 7 tot en met 10 juni werden op de Elmia Wood wederom de nieuwste innovaties op het gebied van houtoogst en bosbeheer gepresteerd. Wat is er interessant voor het Nederlandse bosbeheer?

Het gebruik van drones is sterk in opkomst. Ook in het bosbeheer worden er steeds meer toepassingen gevonden voor deze onbemande vliegtuigjes. In dit Bosbericht wordt ingegaan op de kansen voor drones in het Nederlandse bosbeheer.

Der Holzverbrauch in den Niederlanden betrug im Jahre 2015 ungefähr 14 Mio. m3 Rohholzäquivalente (RHE). Den Erwartungen zufolge wird der Holzverbrauch im Jahre 2030 bei gleichbleibenden Randbedingungen auf fast 25 Mio. m3 steigen. Der wichtigste Grund für diesen Anstieg ist die zu erwartende starke Zunahme des Holzverbrauchs für die Energieerzeugung. Dies sind die auffälligsten Ergebnisse einer kürzlich von Probos erstellten Analyse.

Vlak voor de landelijke klimaattop op 26 oktober jl. werden velen verrast door de publiciteit rond het voornemen 100.000 ha. nieuw bos aan te planten. Op radio en televisie reageerden voor- en tegenstanders en ook de schrijvende pers besteedde er volop aandacht aan. Inmiddels is de intentieverklaring “Actieplan Bos en Hout”, waarvan dit doel een onderdeel is, ondertekend door premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma. Dit Bosbericht legt uit wat het Actieplan is, waar het vandaan komt en hoe het verder gaat na de geruchtmakende presentatie eind oktober.